Mersin Tarsus'ta 6.8 milyon TL'ye satılık 2 fabrika!

Mersin Tarsus'ta 6.8 milyon TL'ye satılık 2 fabrika!

Mersin İli, Tarsus İlçesi'nde bulunan 2 ev ve 2 fabrika Tarsus 1. İcra Dairesi tarafından 10 Temmuz günü saat 13:40-14:50 arasında açık artırma ile usulü ile ihale ediliyor.


Mersin İli, Tarsus İlçesi'nde bulunan 2 ev ve 2 fabrika Tarsus 1.İcra Dairesi tarafından 6 milyon 867 bin 491 TL bedelle satılıyor.


Kıymeti: 6.867.491.88 TL


1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesi Atatürk Bulvarı 110 kapı nolu apartmanın bulunduğu yere rastlayan imarın 743 ada 24 arsa üzerinde inşa edilen 15/302 arsa paylı, zmein kat 5 nolu mesken; antre, hol, mutfak, salon, oturma odası, 1 yatak odası, wc ve banyodan müteşekkil toplam 92 metrekare kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz şehir merkezine 5 dakikalık mesafede olup şehrin en rağbet gören yerleşim yerlerinden birindedir. Taşınmaz bir boç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacak.


Kıymeti: 47.577,00 TL


1.Satış Günü: 10/07/2015 günü saat 13:40 ile 13:50 arası

2.Satış Günü: 10/08/2015 günü saat 13:40 ile 13:50 arası2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesi Atatürk Bulvarı 110 nolu apartmanın bulunudğu yere rastlayan imarın 743 ada 24 parselini teşkil eden, 642 metrekare yüzölçümlü, 'arsalı kasgir ev ana taşınmaz nitelikli' arza üzerine inşa edilen 15/302 arsa oaylı, zemin kat 6 nolu mesken; antre, hol, mutfak, salon, oturma odası, 2 yatak odası, wc ve banyodan müteşekkil toplam 87 metrekare kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz.


Kıymeti: 44.991,00 TL


1.Satış Günü: 10/07/2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası

2.Satış Günü: 10/08/2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Çatalkeli Köyü, Çataltepe mevkii imarın 884 parsel, 33.200,00 metrekare yüzölçümlü, tapuda "9 Kargir Tavuk Kümesi ve Kargir Hizmet Binası" ana taşınmaz nitelikli taşınmazdır.


Kıymeti: 2.088.375,59 TL


1.Satış Günü: 10/07/2015 günü saat 14:20 ile 14:30 arası

2.Satış Günü: 10/08/2015 günü saat 14:20 ile 14:30 arası4 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kürt Musa Köyü, Kızılyer mevkii, imarın 1029 parsel, 33.800,00 metrekare yüzölçümlü, tapuda "Kargir Yem Ünitesi ve 4 Kargir Tavuk Kümesi Kargir Kuluçka Binası İki Katlı Kargir Hizmet Binası" ana taşınmaz nitelikli taşınmazdır.


Kıymeti: 4.686.548,29 


1.Satış Günü: 10/07/2015 günü saat 14:40 ile 14:50 arası

2.Satış Günü: 10/08/2015 günü saat 14:40 ile 14:50 arasıSatış şartları:


1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu «sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/45 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/05/2015