29 / 05 / 2022

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği mecliste!

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği mecliste!

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği meclis gündemine taşındı. CHP'li Gökçel, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliğine ilişkin soru önergesi hazırladı. Gökçel, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Gökçel, ''Marinalar, yat turizmine hizmet için yapılmış, küçük teknelerin ve yatların barınmalarına ayrılmış, içinde onların ve kullanıcılarının her türlü gereksinimlerini karşılayabilecekleri limanlardır. Buna karşın Mersin Yat Limanı, restoranları, alışveriş merkezleri, sineması, spor merkeziyle kentin AVM'lerinden biri olarak faaliyet göstermekte, yat turizmine yönelik hizmetler aksesuar olarak kalmaktadır'' diye konuştu.

Gökçel, şu açıklamalarda bulundu: ''2010 senesinde, işletmecisine belirli süre ve koşullar altında verilen Mersin Yat Limanı’nın inşaat alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında inşaat alanı E=0.05 yapı yoğunluğu katsayısı ile, yükseklik 4.50 metre, asma kat yapılması halinde 5.50 metre ile sınırlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yat T,imam İmar Planı plan notu değişikliği ile birlikte Mersin Yat Limanı’ndaki yapılaşma yoğunluğu katsayısı E=0.05’ten E=0.10’a, yapı yüksekliği 4.50/5.50 metreden 5.5/6.5 metreye çıkarılmıştır. Böylece Mersin Yat Limanı’nda 20981,70 metrekare büyüklüğünde bir inşaat alanı ortaya çıkmıştır.

Yapı alanının iki katma çıkarılmasıyla alışveriş merkezine dönüşen Mersin Yat Limanı'nın işleticiye 2010’da verildiği düşünüldüğünde, 2013 yılında yapılan değişiklikle işletici lehine haksız bir kazanç oluştuğuna dair mevcut kamuoyu algısı yerinde görülecektir. Söz konusu plan notu değişikliğinden sonra işletici firma ile idare arasında yapılan sözleşmede, kamu yararına değişiklikler olup olmadığı bilinmemekte, bu durum da spekülasyonlara sebep olmaktadır.''

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in soruları:
1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, üst kademe 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile tutarlılık sağlaması gerekmez midir?

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, 1/5000 ölçekli nazım imar planıyla çeliştiği açık olduğu halde, 2013 senesinde 1/1000 ölçekli planda gerçekleştirdiği plan notu değişikliğinin yasal dayanağı nedir?

3. Söz konusu işlem planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun mudur?

4. 2013’te gerçekleşen plan notu değişikliği işletici lehine sonuç doğurmuş ve Mersin Yat Limanının kiralanabilir alanları iki katma çıkmıştır. Söz konusu değişik, 2010 senesinde Mersin Yat Limanı AŞ ile yapılan sözleşmede idare lehine bir düzenlemeyi de beraberinde getirmiş midir?

5. 2013 Plan notu değişikliği sonrasında, Mersin Yat Limanı AŞ ile yapılan sözleşme süresi kısalmış mıdır?

6. 2013 Plan notu değişikliği sonrasında idare, işleticiden yeni kiralanabilir alanlar için ayrıca ücret almakta mıdır?

7. Mersin Yat Limanı’ndaki yapılaşma oranları artırtılır ve Marina AVM’ye dönüştürülürken, bunun halk sağlığı ve şehir trafiği üzerindeki etkileri hesaplanmış mıdır?