Mersin'de Maliye Hazinesi'ne ait arazi özelleştirildi!

Mersin'de Maliye Hazinesi'ne ait arazi özelleştirildi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Mersin Anamur Çarıklar'da bulunan 264.876,23 m2 yüzölçümlü arsanın özelleştirilme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
TEBLİĞ 


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih: 29/5/2015

Karar No: 2015/50

Konu: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin/Anamur-Çarıklar/Kocadut Köyü

                 Taşınmazının Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/04/2015 tarih ve 2623 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına Mersin ili, Anamur ilçesi, Çarıklar beldesi, Kocadut köyü 220 ada 132 parsel (eski: 209 ada, 4 no.lu parsel, eski: 1040 no.lu parsel) ile 220 ada 158 no.lu parselde (eski:218 ada, 1 no.lu parsel eski: 1041 no.lu parsel) bulunan toplam 264.876,23 m2 yüzölçümlü arsaların (Mersin/Anamur Çarıklar Beldesi, Kocadut Köyü Taşınmazı) satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Mersin ili, Anamur ilçesi, Çarıklar beldesi, Kocadut köyü 220 ada 132 parsel ile 220 ada 158 no.lu parselde bulunan bulunan toplam 264.876,23 m2 yüzölçümlü arsaların 6.800.000.- (Altımilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Emlak Otomotiv İnşaat Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çatkaya Emlak Otomotiv İnşaat Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.701.000.- (Altımilyonyediyüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.699.000.- (Altı milyon altı yüz doksan dokuz bin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Dodurga İnşaat Emlak Nakliye Zahire Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Dodurga İnşaat Emlak Nakliye Zahire Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” dair verilen Kararın onaylanmasına,


2- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.