Çukurova Balkon

Mersin'de TOKi'nin kentsel dönüşüm projesi için yapılan itiraz kabul edildi!

Mersin'de TOKi'nin kentsel dönüşüm projesi için yapılan itiraz kabul edildi! Mersin'de TOKi'nin kentsel dönüşüm projesi için yapılan itiraz kabul edildi!

Mersin'de merkez Akdeniz ilçe Belediyesi'nin, TOKİ kentsel dönüşüm planlanan Özgürlük, Çay ve Çilek mahallelerinde 'acele kamulaştırma' yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına yaptığı itiraz, Danıştay tarafından kabul edildi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


MERSİN'de merkez Akdeniz ilçe Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) kentsel dönüşüm planlanan Özgürlük, Çay ve Çilek mahallelerinde 'acele kamulaştırma' yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına yaptığı itiraz, Danıştay tarafından kabul edildi.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı. Danıştay'ın kararında acele kamulaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkacak mülkiyet sorunlarının telafisi güç ve olanaksız sonuçlar doğuracağı vurgulandı.


Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen ve Bakanlar Kurulu kararı ile 'Acele Kamulaştırma Alanı' ilan edilen Çay, Çilek ve Özgürlük mahalleleri için Danıştay'dan mahalle sakinlerini sevindiren bir karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 'acele kamulaştırma' kararı konusunda yürütmeyi durdurdu. Karar gereğince, Akdeniz Belediyesi'nin Başbakanlık ve Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) karşı açtığı dava sonuçlanıncaya kadar anılan bölgede kamulaştırma işlemi yapılamayacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2013/105 numaralı yürütmeyi durdurma kararında özetle şu ifadelere yer verdi:


"Anayasa'nın 13 ve 35'inci madde hükümleri uyarınca mülkiyet hakkının kamulaştırma yoluyla sınırlandırılması mümkündür. Buna göre kamulaştırmada kamu yararının zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır. Acele kamulaştırma kararlarının 2942 sayılı Yasanın 27'nci maddesi uyarınca gerçekleşebilmesi için özel ve istisnai koşulların gerçekleşmiş olduğunun açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde, acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren nedenlerin ortaya konulmadığı, acelecilik halinin, üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren hallerin açıklanmadığı görülmektedir. Diğer yandan acele kamulaştırılacak taşınmazların Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmesi gerekirken, dava konusu Bakanlar Kurulu kararıyla, uyuşmazlık konusu bölgeye ilişkin genel bir acele kamulaştırma yetkisi verilmiş, bunların tespiti tamamen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na bırakılmıştır. Bu durumda, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Hukuka aykırı bulunan dava konusu karar uyarınca yapılacak çok sayıdaki acele kamulaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkacak mülkiyet sorunlarının telafisi güç ve imkansız sonuçlar doğurabileceği açıktır."


Milliyet Gazetesi Güney eki