Metag İnşaat 2015 kurumlar vergisi beyannamesini yayınladı!

Metag İnşaat 2015 kurumlar vergisi beyannamesini yayınladı! Metag İnşaat 2015 kurumlar vergisi beyannamesini yayınladı!

Metag İnşaat Ticaret, Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı. Meta İnşaat 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesini yayınladı.Metag İnşaat Ticaret, Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı. Meta İnşaat 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesini yayınladı.


Açıklama:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Dosya için tıklayın