28 / 05 / 2022

Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gürkan Saçıkaralı tarafından 500 bin TL 'lik sermaye bedeli ile 7 Nisan'da Güngören, Akıncılar Mahallesi, Posta Caddesi'nde kuruldu.Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gürkan Saçıkaralı tarafından 500 bin TL'lik sermaye ile 7 Nisan'da kuruldu. 


Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, asfalt yama, yol inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, demir, çelik, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, enerji ve iklimlendirme yenileme işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.     Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.      Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.     Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.      Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.      Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k.     Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.      Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.   Islah, imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.    Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.     Konusuyla ilgili her türlü araç, iş makineleri, iş ekipmanları, alım, satım, kullanım, nakliye, kiralama ve kiraya verme. Şirket amaç ve konusuna erişebilmek için; Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyan da kısa, orta ve uzun vadeli kredi ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, kefalet verebilir, her türlü kefalet kabul edebilir. Gayri menkullerin ve gayri menkullere ait her türlü tesis cihaz, makine, ekipman, elektrik, mekanik, tesisat sistemlerini kurmak, bakım-onarım, işletmesini yapmak Peyzaj, bahçe ve bitki bakım hizmetlerini gerçekleştirmek Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütte bulunabilir., Konusu ile ilgili her türlü ihracat ithalat ve alım-satım faaliyetlerinde bulunabilir Şirket; bankalar, üçüncü şahıslardan, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, üçüncü şahıslara aynı şekilde kredi verebilir, bu krediler karşılığı teminat ve ipotek alabilir, verebilir Amacını gerçekleştirmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere;  menkul ve gayrimenkul mallar ile menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını iktisap edebilir, satın alabilir, yeniden ithal ve inşa edebilir, kiralayabilir.


Meteyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Güngören, Akıncılar Mahallesi, Posta Caddesi, No:51.