Metin Kilci: Nükleer enerji santralleri enerji ithalatını azaltacak!

Metin Kilci: Nükleer enerji santralleri enerji ithalatını azaltacak! Metin Kilci: Nükleer enerji santralleri enerji ithalatını azaltacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, “Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri devreye girince, Türkiye bugünkü fiyatlarla yıllık 7,2 milyar dolarlık doğalgazı ithal etmekten de kurtulacaktır...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, “Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri devreye girince, Türkiye bugünkü fiyatlarla yıllık 7,2 milyar dolarlık doğalgazı ithal etmekten de kurtulacaktır. Nükleer enerji santrallerinin Türkiye’nin enerji ithalatının azalmasında önemli katkısı olacaktır.”


“Bugün özel sektörün elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 57’ye yükselmiştir. Hedefimiz, kısa ve orta vadede bu payı yüzde 75’lere kadar çıkabilmektedir.”


Enerji sektörünün kamu-özel, yerli-yabancı en önemli aktörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Enerji Ticareti Zirvesi niteliğindeki “All Energy Turkey” Etkinliği  başladı. 


Zirvede konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, Türkiye enerji sektörünün son yıllarda büyük bir değişim ve gelişime sahne olduğunun altını çizerek, ekonomik gelişmeye paralel olarak, son on yıl içinde elektrik ve doğal gaz talep artış oranı bakımından Türkiye’nin Çin’den sonra ikinci sırada geldiğini belirti.


Kilci konuşmasında, “Şu an, 61 bin 151 MW’a ulaşan Türkiye elektrik kurulu gücünün, artan elektrik talebinin karşılanması için 2023 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkarılması öngörülmektedir. Artan enerji talebini karşılamak için elektrik sektörümüzde 2023 yılına kadar her yıl ortalama 12 milyar USD yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım ortamının ve rekabetçi bir enerji piyasa yapısının sağlanmasına yönelik olarak; gerekli yasal ve düzenleyici çerçevenin tamamlanması ülkemiz enerji politikasının öncelikli hedefleri arasındadır” dedi.


Türkiye ekonomisinin 2013’ün ilk çeyreğinde yüzde 3, ikinci çeyreğinde yüzde 4,4 oranında büyüdüğünün altını çizen Kilci, Türkiye’nin ekonomik büyümesini 

karşılamak için enerjideki büyümenin de yüzde 4-5 seviyelerinde gerçekleşmesi 

gerektiğini vurguladı. 


Bu çerçevede, arz-talep dengesini göz önünde bulundurarak mevzuatın gözden geçirildiğini belirten Kilci, yeniden yapılanma kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.


Kilci, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjinin elektrik üretim portföyündeki payının 

en az yüzde 30 oranına çıkarılmasının Strateji Belgesinin hedefleri arasında olduğunu 

da vurguladı.
Elektrik üretiminde nükleer enerjiden yararlanılması politikası doğrultusunda iki önemli anlaşmanın imzalandığını da hatırlatan Müsteşar, “Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri devreye girince, Türkiye bugünkü fiyatlarla yıllık 7,2 milyar dolarlık doğalgazı ithal etmekten de kurtulacaktır. Nükleer enerji santrallerinin Türkiye’nin enerji ithalatının azalmasında önemli katkısı olacaktır” dedi. 


Ayrıca, bugün özel sektörün elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 57’ye yükseldiğini, hedeflerinin, kısa ve orta vadede bu payı yüzde 75’lere kadar çıkarabilmek olduğunu söyleyen Kilci, 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelinin tamamını elektrik enerjisi üretiminde kullanmak ve kurulu gücün rüzgar için 20 bin MW, jeotermalde 600 MW, güneş için 6 bin MW seviyesine çıkarabilmenin Stratejik Hedef Belgesi’ndeki hedefleri olduğunu söyledi.


EPİAŞ’IN KURULUŞU


Yeni Kanun kapsamında, organize toptan satış piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenilir bir biçimde, enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla ve yeni yatırımların teşvik edilmesi gözetilerek Enerji Borsası’nı işletecek EPİAŞ’ın (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) kurulması ve piyasa işlemini yürütmesi konusuna da değinen Kilci, “Enerji Borsası’nın kurulması Türk Enerji Ticaret Piyasasının geliştirilmesi bağlamında kazanımlar sağlayacak önemli bir adımdır. Referans fiyatların belirlenmesi, rekabetin ve şeffaflığın arttırılması enerji ve yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. EPİAŞ’ın kuruluşu kapsamında, Ana Sözleşme ve Yönetmelik hazırlıkları EPDK ve Bakanlığımız tarafından büyük ölçüde tamamlanmıştır” dedi.


Bu çalışmalar kapsamında EPİAŞ’ın; yüzde 30 TEİAŞ, yüzde 30 Borsa İstanbul ve yüzde 40 özel sektör ortaklık yapısıyla kurulması ve özel sektör oyuncularının etkin ve adil bir şekilde yönetime katılmasını sağlayıcı düzenlemerin de yapıldığını belirten Kilci, EPİAŞ’ın özel hukuk hükümlerine tabi bir şirket olarak kuralacağının da altını çizdi.


Konuşmasının sonunda yöneltilen bir soru üzerine ise Kilci, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde doğalgaz fiyatlarının maliyetleri yansıtıcı bir yapıya gelmesini öngördüklerini ve hedeflediklerini belirterek; "Türkiye’nin önümüzdeki dönemde doğalgaz ticaret ve transit ülkesi olması yönünde çok önemli fırsatlar var. 

Doğumuzdaki kaynakların Türkiye pazarına daha ucuz gelebilmesi ve Türkiye 

üzerinden de Avrupa pazarına taşınması konusunda önemli fırsatlar ve çalışmalar

 var. Ümit ediyoruz ki bunlar hayata geçtiğinde ülkemizdeki gaz pazarı ve fiyatı 

bugünkünden çok iyi şartlarda olacak." dedi.