Mevcut yapı stoku yenilenmeli!

Mevcut yapı stoku yenilenmeli!

Manisa İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından Akhisar'da meydana gelen depremlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada,"Onarım ve güçlendirme çalışmalan rasyonel değilse yıkılıp yeniden yapılmaları gerekir" denildi.


Manisa İnşaat Mühendisleri Odası, Akhisar'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Odadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü" nün verilerine göre Akhisar'da 12.09.2016 tarihinde saat 11.26'da meydana gelen Rihter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 4.6 olan 150'nin üzerinde deprem meydana gelmiştir. Manisa ve Akhisar çevresinde yaşayan halkımıza öncelikler geçmiş olsun dileriz. Akhisar deprem dalgasının can ve mal kaybı olmadan atlatılması sevindiricidir. Ancak buradan çıkartılması gereken dersler olduğu ortadadır." 


"MEVCUT YAPI STOKUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ YOK" 


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; "Bugüne kadar ülkemizin deprem gerçeğinin bilinmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır, inşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeği ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporu TBMM Deprem İnceleme ve Araştırma Komisyonuna kapsamlı bir sunumla anlattık. Bu raporla yapı denetimi ve mühendislik eğitiminin eksikliğine plan kavramı ve kentsel planlamanın nasıl olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca mesleki etik ve mesleki yeterlilik üzerinde durularak yetkin mühendislik konusuna da dikkat çekilmiştir. Yapılan bir çok çalışma ve araştırma bizlere şu gerçekleri sunuyor. Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği yoktur. Bu yapıların güçlendirilmesi gerekir. Onarım ve güçlendirme çalışmaları rasyonel değilse yıkılıp yeniden yapılmaları gerekir. Yeni yapılan yapıların yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alması ve denetlenmesi gerekir. Denetim sürecinde bulunan meslek insanlarının mesleki yeterlilikleri, meslek odası tarafından belgelendirilmelidir. Meslek odaları yapı üretim sürecinin dışına itilmiştir. Yetkin mühendislik yasası tüm uğraşılara rağmen çıkarılmamıştır.''


"YAYGIN OLARAK YAPILAN PARSEL BAZINDA DÖNÜŞÜMÜN DEPREME HAZIRLANMAKTA YETERLİ OLMAYACAĞI ÇOK AÇIKTIR"


Açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı;" 1936 yılında çıkarılan, sadece diploma almaya bağlı olarak hizmet üretilmesini sağlayan 'Mühendislik Mimarlık Hakkında Yasa' değiştirilmemiştir. Değişen ve gelişen mesleğimizin olmazsa olmazı sürekli eğitimler meslektaşlarımızın kendi meslek odalarında belli periyotlarda meslek içi eğitimlerle kendilerini geliştirebilmesinin önü yönetmeliklerle açılmalıdır. Kentleşme süreci İle ilgili olarak ya sağlıklı planlar üretilmemiş ya da üretilmiş olsalar bile uygulama dışı bırakılmıştır. Manisa ilimizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasa ve yönetmelik çerçevesinde bazı çalışmalar yapıldığı ancak yeterli olmadığı kentsel dönüşümün bölge; mahalle veya ada bazında tüm ilçelerde yapılması gerekmektedir. Yaygın olarak yapılan parsel bazında dönüşümün depreme hazırlanmakta yeterli olmayacağı çok açıktır. Müteahhitlik ve yap-satçılığın çok yaygın olduğu ülkemizde müteahhitlik sisteminin yasal altyapıya bir an önce kavuşturulması ve yasalaştırılması gerekmektedir."Manisa Haber