Mg Real Estate Gayrimenkul Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi kuruldu!


Mg Real Estate Gayrimenkul Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Başakşehir’de  200 bin TL sermaye bedeli ile Abdalla M.A.H. tarafından kuruldu.Mg Real Estate Gayrimenkul Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Başakşehir’de  200 bin TL sermaye bedeli ile Abdalla M.A.H. tarafından kuruldu.

Mg Real Estate Gayrimenkul Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi konusu:
A-EMLAK a.) Her türlü gayrimenkul almak,satmak ve komisyonculuğunu yapmak. b.) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c.) Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı,satımı,ve kiralanmasına aracılık etmek. d.) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. e.) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı,satımı,pazarlamasını yapmak. f.) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı,pazarlamasını yapmak. B-) OTOMOTİV SEKTÖRÜ a.) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. b.) Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. c.) Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. d.) Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. e.) Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. C-) TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a.) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b.) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c.) Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d.) Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e.) Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f.) Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g.) Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h.) Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. D-) YURT İÇİ - YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO a.) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b.) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c.) Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d.) Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. E-) Şirket Amaç ve Konusunu gerçekleştirmek için; a-) Her türlü yerli yabancı firmalar, bankalar,özel ve kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi işlemleri yapmak, şirketin alacak borçlarını teminat altına almak için kefalet vermek ve kefalet almak. Bu krediler karşılığında mal varlığının her hangi bir bölümünü,miktarını teminat olarak gösterebilir. b-) Şirket tüm faaliyet konuları ile alakalı nitelikli ve vasıfsız personel istihdam eder, başka firmalardan personel edinebilir. c-) Faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalarla işbirliği yapar, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortakolabilir. Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle belli bir işin ve hedefin gerçekleştirilmesi konusunda iş ortaklığı, adi ortaklık, konsorsiyum kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak eder, devir alır veya devreder. d-) Şirket menkul kıymetleri iktisap edebilir. Şirket sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki yatırım araçlarının yatırım amacıyla alımını yapabilir ve dilediği takdirde elden çıkarabilir. e-) Faaliyetleri ile ilgili şubeler açmak, bu şubeler vasıtasıyla ticari işlemler yapmak, ürünler ile ilgili olarak tamir bakım onarım servis ağları kurmak. Şirket faaliyet konuları ile alakalı fuar ve sergilere katılır. f-) Faaliyet konusu ile ilgili hariçte ve dâhilde işleme izin belgelerini almak. Şirketin hedeflerine ulaşması için lojistik altyapı çalışmaları yapmak. Bunun yanında gümrüklü antrepo açmak,işletmek ve kiraya vermek. g-) Faaliyet konusu ile ilgili olarak kendi mallarını taşımak, gerekse sattığı malları müşterilere teslim etmek gayesiyle gerek ulusal taşıma ve gerekse uluslararası taşıma ağı kurar ve taşıma yapar. h-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. i-) Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: BAHÇEŞEHİR 2.KIS.MH.DOĞANAY SK.BAHÇEŞEHİR LOCA SİT.NO:2/60 BAŞAKŞEHİR