MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Hüseyinoğlulları tarafından kuruldu.MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Hüseyinoğlulları tarafından kuruldu.

MH Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 8-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 9-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 10-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 11-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 12-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 13-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 14-) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara,deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir,kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir,satabilir, başkasına kiraya verebilir. 15-) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konuda ;sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi, konularında değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar,iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-hove anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir. 16-) Şirket, amaç ve konusu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri,tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir...

Adres: Altınşehir Mah. Alemdağ Cad. Değişim Apt. No:654/2 ÜMRANİYE