Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 160 bin TL sermaye bedeli ile Davoud Karimzadeh, Elham Shahi, Faranak Amiri ve Farshid Taghadosi ortaklığında kuruldu.Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 160 bin TL sermaye bedeli ile Davoud Karimzadeh, Elham Shahi, Faranak Amiri ve Farshid Taghadosi ortaklığında kuruldu.

Millennium Medikal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruşlarının ihtiyaçları olan her türlü medikal ürün, cihaz ve yedek parçaları laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 2- Her türlü medikal ürünlerin montaj, nakliye, servis, yedek parça, bakım ve danışmanlık hizmetlerini verebilir. 3- Her türlü inşaat ve taahhüt işleri olmak üzere, gerek kendi adına ait arsa ve araziler üzerine gerekse üçüncü kişilere ait arsa ve araziler üzerinde ikamet amaçlı veya ikamet amaçlı olmayan bina inşaatları yapabilir. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa edebilir işletebilir, her türlü geyrimenkulleri ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alabilir, kiralayabilir,kiraya verebilir ve aracılık edebilir. 5- Her türlü mühendislik hizmeti verebilir, proje ve uygulamalarını yapabilir, dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya,parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer,fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapabilir. 6- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemeleri alanında mimarlık, mühendislik, teknik hizmet olarak plan proje danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapabilir bununla ilgili hizmet grupları oluşturabilir, işletebilir. 7- Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerini yapabilir. 8- Prefabrike inşaat ve meskenler yapabilir, yaptırabilir, satabilir, kiralayabilir kiraya verebilir. 9- Her türlü inşaat tesisat makineleri ve inşaat malzemeleri vinç,kreyn, harç karma makinesi, beton ve duvar kırma makineleri, dozer, kepçe,kamyon, her nevi taş mermer, alçı, kırma taş, mıcır, kum çakıl, çimento, tuğla, tıraş, istihraç edilmesi, hazır beton, hazır harç ve betondan mamul buz,briket, künk, çatı kaplaması,prefabrik yapı elemanlarının alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 10- Her türlü kimyevi maddelerin, her türlü yardımcı kimyevi maddelerin ve üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 11- Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan toz ve yaş boya, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 12- Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarda kullanılan organik, inorganik kimyasl maddeler ile,oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler ve her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitlerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 13- Her türlü elektrik malzemelerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 14- Her türlü aydınlatma armatürleri, aydınlatma gereçleri, elektrik panoları, pano mamulleri, tesisat kabloları, kanalları ve bunların yardımcı madde ve malzemelerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 15- Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol meydan ve spor tesislerinin iş ve ticaret merkezlerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatılmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmada kullanılan, beton ve çelik borular, normal veya cıva buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regületör ve transisformatör, kondektör kablolar ve diğer bütün elektrik malzemelerinin alımını, satımını, imalatını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 16- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için tamir, servis, bakım onarım işletmeleri kurabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir. 17- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü kara, hava, deniz taşıtları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 18- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü araç, menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Barboras Hayrettin Paşa Mahallesi 1996.Sok. No:2 B/05 ESENYURT