Milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!

Milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!Kamu malları ve hakların bütününe milli emlak deniyor. Milli emlak üzerindeki hak sahipleri rayiç bedeli ödeyerek bu alana sahip olabiliyor. İşte, milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!


Milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!

Devlete ait olan taşınır ve taşınmaz mallar milli emlak olarak tanımlanıyor. Milli emlak hak sahiplerinin bu alana sahip olabilmesi için milli emlak arsa rayiç bedelini ödemesi gerekiyor. 


Bu alanlarda hak sahibi olan kimseler tespit edilen rayiç bedelini ödeyerek milli emlak taşınmazına sahip olabiliyor. 


Bakanlar kurulunca satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere; 


Taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya ilçelerde; il defterdarının başkanlığında, milli emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde milli emlak dairesi başkanı ve emlak müdürü, olmayan yerlerde milli emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskan il müdürü, tarım il müdürü, kültür il müdürü, turizm il müdürü, orman işletme müdürü, orman ve köy ilişkileri baş mühendisi, tapu sicil müdürü, kadastro müdürü, ilgili belediye başkanı, Türk mühendis ve mimarlar odaları birliği il koordinasyon kurulu sekreteri (taşra teşkilatı olmayan illerde Birlik tarafından önerilen temsilci) ve il emlakçılar odası veya derneği başkanından oluşan komisyon tarafından rayiç bedel bulunacaktır."


Milli emlak rayiç bedeli! 

Milli emlak rayiç bedeli öğrenmek için milliemlak.gov.tr adresinde bulunan sorgulama programından faydalanabiliyor. Yapacağınız sorgulama ile ilgili bilmeniz gerekenler şu şekilde sıralanıyor:


-Sorgulama sonucu çıkan m2 değeri taşınmaz rayiç m2 değeridir.

-Bu tutar ödenmesi gereken tutar değildir.

-Taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılıyor ise %50 indirim yapılacaktır.

-Taşınmaz tarımsal amaç dışı kullanılıyor ise %30 indirim yapılacaktır.

-Ayrıca taşınmaz için ödenen ecrimisil bedelleri, başvuru bedeli de mahsup edilecektir.

-Tercih edilen ödeme şeklinde göre de ilave indirimler olacaktır.

(Peşin ödemede ilave %20, yarısı peşin ödemede ilave %10 oranında.)

-Taşınmazın durumuna göre ve ödeme tercihinize göre ödenmesi gereken bedelleri görmek için “Satış Bedeli Hesaplama Aracı”nı kullanabilirsiniz.


Milli emlak tahsis yetkisi!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com