Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı!

Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı! Milli Emlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor.

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile iş birliği yaparak yürütecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapacak.

Bakanlık, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapacak. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemleri yürütecek ve kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirleyecek.

pus