25 / 06 / 2022

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 382)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382 de Değişiklik!

MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Ek-1’inde yer alan “EKLER” listesinin dördüncü sırasında ve Ek-2’sinde yer alan “İstenilen Belgeler” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382 de Değişiklik!