Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni çalışma sisteminin detayları belli oldu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni çalışma sisteminin detayları belli oldu!Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı..


Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Buna göre, kamuda yönetici olmayan 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile 10 yaş altında çocuğu olanlar idari izinli sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16.00 olacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Genelgede, salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verildi. Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

HAMİLELER İZİNLİ SAYILACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni çalışma sisteminin detayları belli oldu!

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI TERCİH EDİLECEK

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni çalışma sisteminin detayları belli oldu!

MESAİ SAATLERİNİ KİM BELİRLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu yetki devredilebilecek.

Bankalar kısıtlamaya ayak uydurdu! Çalışma saatleri değişti!