12 / 08 / 2022

Mimar Odaları bağımlı kuruluş statüsüne sokuluyor!

Mimar Odaları bağımlı kuruluş statüsüne sokuluyor!

Dünya Mimarlık Günüydü dün... Ancak mimarlar mutlu değil... Ankaranın kararları onları endişelendiriyor... Endişe nedenlerinden birini Mimar Doğan Hasol anlatıyor:Mimarlık günü...

Dünya Mimarlık Günüydü dün... Ancak mimarlar mutlu değil... Ankaranın kararları onları endişelendiriyor... Endişe nedenlerinden birini Mimar Doğan Hasol anlatıyor:

Yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOBye bağlı meslek odaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlandı. Meslek odaları bu yoldan bakanlıkla hiyerarşik bir ilişki içine sokuldu. Bakanlık, mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak yetkisiyle donatıldı. Mimarların ve mühendislerin kayıt ve sicillerinin tutulması, meslek normlarının belirlenmesi gibi görevler de anılan genel müdürlüğe verildi. Böylece meslek odalarının 1954ten beri süregelen özerk ve kamusal kimliği ortadan kaldırılmış oluyor. Odalar bağımlı kuruluş statüsüne sokuluyor.
Sonuçta, serbest mimarların kendi özgür iradeleri hiçe sayılarak, bir KHK ile topluca devletleştirildiğini söylemek yanlış olmaz. Üstelik, liberalizmin bayraktarlığını yapan bir rejimde.

Müteahhit Ali Ağaoğlu geçenlerde bir TV programında:

- Yetkim olsa Mimarlar Odası ve STKları kapatırım... Maalesef bizde STKlar her yapılan şeye itiraz ediyor, diye konuşmuştu. Hükümet anlaşılan onun sözünü dinledi.
Mimar ve mühendisleri kapsayan bu kadar anti demokratik bir uygulamaya askeri darbe dönemlerinde bile gidilmemişti.

İktidar her kurumu merkeze bağlayıp iplerini eline almayı temel politika haline getirdi...
TRT, üniversiteler, YÖK, RTÜK, TÜBİTAK, yargı, medya, TSK... Hepsi iktidar denetiminde... Mimar ve mühendis odaları da sırada...  Tek parti yönetimine hazırlık adeta...
Milliyet/Melih Aşık