Mimar ve mühendislerin asgari ücreti 2 bin 800 TL olarak belirlendi!

Mimar ve mühendislerin asgari ücreti 2 bin 800 TL olarak belirlendi! Mimar ve mühendislerin asgari ücreti 2 bin 800 TL olarak belirlendi!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti, gelecek yıl için brüt 2 bin 800 lira olarak belirleTMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 2012'de imzalanan ve 2013'te uygulanan asgari ücreti belirleyen protokol, 2014 yılı için revize edildi.


TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesine yeniden tespit ederek SGK'ya bildirdi.


Buna göre, mühendis, mimar ve şehir plancıları için bu yıl brüt 2 bin 700 lira olarak belirlenen asgari ücret, 2 bin 800 liraya çıkarıldı.


Protokol doğrultusunda SGK'ya bildirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları belirlenen bu asgari ücretin altında çalıştırılamıyor. Asgari ücret uygulamasıyla, düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, SGK, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri alınıyor, dolayısıyla söz konusu meslek mensuplarının prime esas kazançlarının TMMOB tarafından belirlenen asgari ücret düzeyinin altında kalması önleniyor. Meslek odaları ise ücretli üyelerinin bilgilerini SGK'ya ileterek, denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üyelerini içine alacak biçimde genişletilmesini sağlıyor.


Odalar ayrıca 2 bin 800 liranın altında yatan prim tespitlerini SGK'ya iletiyor ve gereğinin yapılmasını talep ediyor. Eksik bildirimlerin muhatabı olan iş yerlerine uyarı yazısı gönderilip süreç takip ediliyor. Protokolün yürürlüğe girmesiyle odalar, belirlenen asgari ücretin altında çalıştırıldığını tespit ettikleri üyeleri için SGK'ya başvuruda bulundu. Odalar, söz konusu kişilere verilen ücretin asgari ücrete uygun olup olmadığının ve sosyal güvenlik primlerinin ücretlere uygun şekilde yatırılıp yatırılmadığının araştırılmasını istedi.


SGK'nın odalardan gelen listeleri incelemesi üzerine bazı sigortalıların ücretlerinin eksik bildirildiği, bazılarının ise primlerinin hiç ödenmediği tespit edildi. Kurum, işverenleri, yasalara ve protokole aykırı uygulamalara son verilmeleri konusunda uyardı. 


Yeni mezunlar ve mesleki deneyimi olmayanlar için uygulanacak


TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, birliğe bağlı odaların daha önce birbirinden bağımsız olarak mesleklerine ilişkin asgari ücret belirlediklerini, çalışanlarla işverenler arasında yaşanan uyuşmazlıkların mahkemelere taşınması durumunda da bir anlamda bilirkişilik yaparak mesleğe ilişkin asgari ücret bildiriminde bulunduklarını söyledi. Bu yıl uygulanmaya konulan protokolle odaların bu çalışmasının ve SGK'nın kayıt dışılıkla mücadelesinin birleştirildiğini anlatan Soğancı, TMMOB olarak, bağlı 24 oda bünyesindeki mühendis, mimar ve şehir plancısı ve bunların alt dallarındaki 93 meslek için asgari ücret belirlediklerini ifade etti. Belirledikleri asgari ücretin yeni mezun olmuş, mesleki deneyimi bulunmayan meslek mensupları için geçerli olduğunu vurgulayan Soğancı, mesleki deneyime bağlı olarak bu ücretin arttığını belirtti. Yeni bir uygulamanın başlangıcında yaşanabilecek birtakım sıkıntılarla karşılaştıklarını, belirlenen asgari ücreti uygulamaktan kaçınan işverenlere ilişkin ihbarlar aldıklarını dile getiren Soğancı, protokolün uygulanması için gerekli takibi yaptıklarını söyledi.


Düşük ücret politikasına karşı bir asgari ücret uygulamasının, mesleğe yeni katılanlar için standart belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Soğancı, "Bu uygulama diğer meslek örgütlerine de örnek olmalı, her meslek için işverenin tek taraflı inisiyatifine bırakılmadan bir asgari ücret belirlenmeli. Hemen her alanda meslek örgütleri mevcut. Bunların da üyelerinin icra ettikleri meslekler için böyle bir asgari ücret belirlemesi ciddi bir hak kazanımı olacaktır" dedi.


Milliyet Gazetesi