25 / 06 / 2022

Mimarlar Odası'ndan tahliye açıklaması!

Mimarlar Odası'ndan tahliye açıklaması!

TMMOB, Mimarlar Odası'nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının dün boşaltılması hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın açıklamasını Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı.TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası'nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının dün boşaltılması ve 15 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.Karaköy'de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı.


Çakar, 24 oda adına yaptığı basın açıklamasında, “Tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşlatma işlemleri için yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası Büyükkent Şubemizce yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temaslara karşın oda ve şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız gözaltına alınmıştır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz" dedi.


Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, “2015 yılında Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına devredilmesiyle birlikte, Mimarlar Odası'nın oradaki varlığı tekrar tartışmaya açıldı ve gündeme getirildi. Bu süreçte alınan bir iptal kararı var. 12. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle almış olduğu bir yürütmeyi durdurma karar var. Hükümet ya da malum şahıs, Bölge İdare Mahkemesi siyasi baskı yaparak bu kararı bozmuştur. Bu kararın bozulması Mimarlar Odası'nın tahliye kararı anlamına gelmemektedir. Ortada bir tahliye kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde tahliye girişiminde bulunulmuştur. Bu tahliye işlemini oldukça aceleye getirmişlerdir. İkincisi; Bu tahliye işlemini Gezi'nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde bir Gezi'den intikam alma operasyonu olduğunu burada açıkça görmekteyiz" dedi.


“TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK VE SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Muhçu, “Bizler, bunu kabul etmediğimiz, bu hukuksuzluğa açıkça direndiğimiz, bize kamu adına edilen bu mekana sahip çıktığımız için gözaltına alındık. Yaklaşık 7 saat civarında bir gözaltı süresi sonunda serbest bırakıldık. Polise ifade vermeyeceğimizi, gözaltına alınan arkadaşlarımızla birlikte dile getirdik. Buna rağmen henüz bir savcılık soruşturması olmamasına rağmen gözaltına son verildi. Bundan sonra yapılacak çok işimiz var. Ancak bu mekanla ilgili işlerimizi söylersek; dün Cumhuriyet savcılığına bu işlemle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra bu işlemi gerçekleştiren devlet memurları, kolluk kuvvetleri, talimat verenler hakkında yine davalar açacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Yıldız Dış Karakol binasında bulunan odanın dergi, kitap, yayın, arşiv, doküman, raporlar, klasörler, demirbaşları Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonuyla Anadolu Yakası'ndaki bir karakola taşınmış ve oraya kapatılmıştır. Bu süreyle ilgili olarak olası zararlar nedeniyle ve o mekandan mimarlar odasının mahrum bırakılması nedeniyle tazminat davaları açılacak ve sürdürülecektir" şekilden konuştu.


Mimarlar Odası'nın Yıldız Sarayı'ndaki binası boşaltıldı!


SözcüHaber Aydınlık Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tahsis edilen Yıldız Sarayı'nın Mimarlar Odası tarafından kullanılan Dış Karakol binasının hukuki sürece rağmen boşaltılmasına ilişkin açıklama yapan mimarlar, baskılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.


TMMOB, Mimarlar Odası'nın kullandığı Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının boşaltılmasına ilişkin diin Mimarlar Odası Büyükkcnt Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Ortak basın açıklaması Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından okundu. Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının 2051 yılına kadar Mimarlar Odası'na tahsis edildiğini belirten Çakar, "'Bu protokol. Yıldız Sarayı Kompleksinin Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir" dedi. Ekber, Mimarlar Odası'nın açtığı dava sonucu iptal kararı hakkında yürütmenin durdurulduğunu da ifade etti. 


Beşiktaş Kaymakamlığımdan gelen yazıda binanın boşaltılması için bir gün süre verildiğini anlatan Ekber şöyle konuştu: "Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz." Olayın Gezi Direnişi'nin başlangıç günleri olan 30-31 Mayıs'ta meydana geldiğine dikkat çeken Ekber şöyle devam etti: "TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, halkımızı. Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan 'yeni anayasa' ve 'başkanlık sistemi'nin karşısında olacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına yönelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir." Öte yandan gözaltına alınan 15 kişi önceki akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 


Aydınlık
Haber Sözcü Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Gezi'nin yıldönümünde Mimarlar Odası'nın kullandığı İstanbul Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu'nun "Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nı, İsmail Kahraman'ın Kültür Bakanı olduğu dönemde de zorla boşaltmak istediği ve bu kez de Meclis Başkanı olarak hukuksuz tahliye süreci başlattığı" yolundaki iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Söz konusu yer Cumhurbaşkanlığı'nın uhdesindedir ve Kahraman'ın buraya müdahale ettiği iddiaları doğru değildir" denildi. 


Sözcü