01 / 07 / 2022

Miras davasına konu gayrimenkuller satılabilir mi? 

Miras davasına konu gayrimenkuller satılabilir mi? 

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras davasına konu olan gayrimenkullerin davaya bakan avukat tarafından satılıp satılamayacağını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras davasına konu olan gayrimenkullerin davaya bakan avukat tarafından satılıp satılamayacağını kaleme aldı. Tamer Heper'e bir okuyucusu, "Tarafımıza miras olarak kalan mallarla ilgili bakılan davada işlerimizi avukatımız takip ediyor. Ancak bu davaların yıllardır sürmesi bizi endişelendirdi. En son duruşmaya ben de katıldım ve avukatımızın hakimin sorularına karşı sessiz kaldığını gördüm. Bu bende avukatımızın bize düşecek daireleri satmış olması ihtimalini getirdi. Avukatımız bize kalan daireleri satabilir mi?" sorusunu yöneltti. 

Miras davasına konu gayrimenkuller satılabilir mi? 

İşte Tamer Heper'in o soruya verdiği yanıt:

***

Okuyucuma iki cepheden yanıt vereyim belki rahatlamasını sağlarım. Birincisi her avukat her duruşmada uzun uzun konuşmaz. Bazı davalarda duruşmaya gireriz, ağzımızı açmadan da çıkarız. Örneğin, tapu kayıtlarının getirtilmesi istenilmiştir, duruşma gününe kadar kayıtlar gelmemiştir, duruşmaya girdiğimizle çıktığımız bir olur.

Çünkü yapacak bir şey yoktur veya dosya bilirkişiye tevdi olunmuştur, rapor henüz gelmemiştir, dosyanın gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yoktur, ağzımızı açmadan duruşmadan çıkarız. Görüldüğü gibi bir avukat her duruşmada uzun uzun konuşmaz. Sizin gördüğünüz ancak filmlerde olur. Avukat uzun uzun konuşur, hakim dahil salondaki herkes ağlar, sonunda sanık beraat eder, jandarma da salonu terk eder.

Tutuklu sanık öylece ortada kalır, sevgilisi koşar, boynuna sarılır ve “Ben zaten senin suçsuz olduğunu biliyordum” der ve film biter. Ama gerçekte bu böyle olmaz. Bu nedenle avukatın az konuşması görevini ihmal anlamı taşımaz. Davaların uzaması ise doğrusu artık yadırganacak bir husus değildir. Artık bizler hemen sonuçlanan davalara yadırgayıcı gözle bakıyor olduk.

Miras davasına konu gayrimenkuller satılabilir mi? 

***

İkinci hususa gelince; avukata davayı takip için verilen vekaletname sadece dava takibi ve dava ile ilgili başvurular için verilmiştir. Bu vekaletname ile tapuda işlem yapılamaz. Tapuda işlem yapılabilmesi için verilen vekaletnameler özeldir. Adı bile farklıdır ve tapuda satış veya mülkiyeti ilgilendiren sair işlemler yapılması yetkisi ile özel şekilde düzenlenir, fotoğraflıdır ve yapılacak işlemler için yetki özel olarak verilir.

Ama dava takibi için verilen vekaletnamelerde bunların hiçbiri yoktur. Evet adı genel vekaletnamedir ama tapuda işlem yapma yetkisi taşımaz. Dolayısı ile davanızı takip eden avukata özel olarak yukarıda tarif ettiğim düzenleme şeklinde vekaletname vermediğiniz sürece, sizin dava takibi için verdiğiniz vekaletname ile avukatınız size ait gayrımenkulleri satamaz. İşte müsterih olmanız için iki neden, artık rahat uyuyabilirsiniz.

Vasi miras üzerinde hak talep edebilir mi?

Miras paylaşımı davasında buna dikkat!