18 / 08 / 2022

Miras kalan gayrimenkuller için hangi işlemler yapılır?

Miras kalan gayrimenkuller için hangi işlemler yapılır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras yoluyla gayrimenkul intikalinde tapu başvurusuna ilişkin detayları kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras yoluyla gayrimenkul intikalinde tapu başvurusuna ilişkin detayları yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Miras yoluyla gayrimenkul intikalinde, veraset vergi dairesinden ilişik kesildikten sonra tapuya başvurmaya dair bir süre var mı? Varsa bu süre ne kadardır?" sorusunu yöneltti.

Miras kalan gayrimenkuller için hangi işlemler yapılır?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Miras olarak kalan gayrimenkuller için yapılacak işlemler şunlar; veraset ilamı almak, veraset beyannamesi vermek, tapuya tescil işlemi yapmak. Bunlardan süreli olan sadece beyanname vermek kısmıdır. Bu da ölüm tarihinden itibaren dört aydır. Veraset ilamı almak ve gerektiğinde mirasçılar adına tescil talebinde bulunmak için herhangi bir süre yoktur. Ancak beyanname verirken ekinde veraset ilamını da gerekir.

Veraset ilamı verilmeden de beyanname verilmesi mümkün, fakat bu hali ile tapuda işlem yapma problemi yaşanır. ‘Nasıl olsa bunun bir süresi yoktur’ diye düşünülerek veraset ilamının verilmesi geciktiğinde, şayet gerekiyorsa veraset vergisi ödenmeye devam edilir, yani vergi yönünden bir problem yaşanmaz. ‘Gerekiyorsa’ diye sözünü ettiğim husus, veraset vergisinde (veraset ve intikal vergisi) mirasçıların değişen oranlarda muafiyeti vardır. Bu nedenle ‘vergi gerekiyorsa’ dedim. Ancak elbette tercih edilen husus, tüm işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesidir. Yani ilk fırsatta veraset ilamı alınmalı ve dört ay içinde veraset beyannamesi verilip, tapuda da tescil yaptırılmalı.

*****

Miras kalan gayrimenkuller için hangi işlemler yapılır?

Eskiden veraset ilamı sadece mahkemelerden alınıyordu ve bu da zaman kaybına neden olabiliyordu. Ancak şimdilerde noterlerden de alınabilmekte ve gecikmeye neden olmamaktadır. İstisnai olarak aile tablosunda bazı problemlerin varlığı halinde noter ekranlarında problem yaşanabiliyor. Sadece bu halde dava yoluna başvurmak gerekmektedir.

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?