Miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras paylaşımı nasıl yapılır? Miras paylaşımı nasıl yapılır?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen ''miras paylaşımı'' konulu soruyu yanıtladı.Anneanem dedemin ikinci eşi. Dedem 1920’de askerde vefat etti. İlk eşinden Ahmet, ikinci eşinden Fatma adında iki çocuk dünyaya gelmiş. Günümüzde miras paylaşımı Medeni Kanun’dan önceye göre mi yapılır yoksa sonraya göre mi? ● A. A. 


Okuyucumun miras sorusu iki kuşağı kapsıyor. Birincisi anneanne-dede kuşağı. İkincisi anne-baba kuşağı.


Şayet soru kendisi için sorulmuş ise bu iki kuşak gözönüne alınacak. Annesi için sorulmuş ise yanıt daha kısa olacak.


Önce genel bilgi. Bizim halen uygulanan yasalarımız Cumhuriyet yasalarıdır. Miras ile ilgili mevzuat ise Medeni Kanun’umuzdan gelmektedir. İlk yapılan ve 2002 yılına kadar uygulanan Medeni Kanun, 1926 tarihlidir ve miras paylaşımları bu kanun hükümlerine göre yapılır.


Ancak ölüm 1926’dan önce olmuşsa bu durumda henüz Medeni Kanun ortada olmadığı için Osmanlı mevzuatı devrededir ve dini esaslara göre miras paylaşılır. Bu konuları da düzenleyen o tarihlerde “Mecelle”dir. Mecelle’ye göre de mirasçılardan erkekler iki pay kadınlar bir pay alır. Dede,1920’de öldüğüne göre dedenin mirası Mecelle’ye göre bölüştürülür. Yani Ahmet iki pay Fatma bir pay alacaktır. Şayet soru sadece anne kesimi için ise durum bu.


Şayet ondan sonrası için de soruluyor ise sonraki ölümler Medeni Kanun’un kabulü dönemine denk geleceğinden Medeni Kanun hükümlerine göre paylaştırma yapılacaktır. Bizim sistem ise kök içinde halefiyet sistemi olup mirasçılar üç dereceye ayrılmıştır. Birincide alt soy yani evlatlar ve onların alt soyu vardır. İkincide anne-baba ve kardeşler vardır.


Üçüncüde ise büyükanneler ve büyükbabalar vardır. Bunlardan küçük derecede bulunanlar var ise yukarıdaki derecelere miras kalmaz. Eş ise bunların hepsiyle birlikte mirasçıdır ve her derece ile mirasçı olduğunda payı değişir.


Yani dedenizin ölümü ile miras dini esaslara göre bölüştürecektir (bölüştürme bugün yapılacak ise bile böyledir). Sonraki kuşakta ölenler var ise bölüştürme Medeni Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.


Posta / Tamer HEPER