Miras vergisi 2. taksiti 2016!

Miras vergisi 2. taksiti 2016! Miras vergisi 2. taksiti 2016!

Kendisine miras kalan ve ilk taksit ödemelerini Mayıs içerisinde yapan mirasçıların ikinci taksit dönemi bu ay başında başladı. Vergi için ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek.


Kendisine miras kalan ve ilk taksit ödemelerini Mayıs içerisinde yapan mirasçıların ikinci taksit dönemi bu ay başında başladı. Vergi için ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek.


7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde tahsil ediliyor.


Verginin üç sene boyunca ödenmesi gerekiyor. Böylece toplamda 6 taksitte borç ödenmiş oluyor. Vergi ödemeleri ilgili vergi dairesinde yapılıyor.


Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Vergi mükellefiyeti beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; 


Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte; 


Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihten itibaren başlıyor.


Miras vergisi tarifesi 2016

1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com