Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Doğan Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile, 10 Eylül'de İstanbul'un Avrupa Yakası Bağcılar ilçesinde kuruldu.Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Doğan Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile, 10 Eylül'de İstanbul'un Avrupa Yakası Bağcılar ilçesinde kuruldu. 


Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2.Her türlü tabldot yemek satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. 3.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 4.Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 5.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 6.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 7.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 8.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 9.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 10.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 11.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 12.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 13.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN a.Konusu ile ilgili ham yarı mamul ve mamul maddelerinin alım satım yapabilir b. Şirket çalışma konusunda giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları dükkânlar açabilir c. Konusu ile ilgili ithalat ihracat mümessillik komisyonculuk acentelik işleri yapabilir d.     Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir e. Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir gerektiğinde satabilir kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir gerektiğinde satabilir f.  Konusu ile ilgili marka ihtira beratı know how ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük mutemetlik bayilikler ticari vekillik danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir. g. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller ulaşım ve diğer araçlar alır satar kiralar kiraya verir ipotek eder alır irtifak gibi  aynı haklar iktisap  edebilir inşaat ifraz  ve tevhid kat irtifakı  kat mülkiyeti tesis eder  ipotekleri uzatabilir  değiştirir fek eder  kiralar kiraya verir kira akdini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her türlü ve çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir h. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. i. Şirket Gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları kendisi, 3. gerçek veya tüzel kişiler lehine ipotek olarak verebilir,  3. gerçek veya tüzel kişilerden ipotek alabilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. j.  Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde bilcümle araç, gereç ve ihracatını yapabilir.


Mirmus Turizm Ticaret Anonim Şirketi adres: İstanbul Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi Dilmenler Caddesi A Blok No:30/1