07 / 07 / 2022

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti?

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti?

Mistral GYO A.Ş. 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ait gelir tablosu, 2021 yılı 3. dönem kurum geçici vergisi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2021 yılı 3. dönem kurum geçici vergisi beyannamesi verilmesi hakkında açıklama yaptı. 

Mistral GYO A.Ş. 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 dönemine ait gelir tablosu, 2021 yılı 3. dönem kurum geçici vergisi beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi. 

Mistral GYO 2021 dönemine ait gelir tablosunda şirketin brüt satış, net satış, satış maliyetleri, brüt satış karı veya zararı, faaliyet giderleri, finansman giderleri, olağan kar veya zarar, olağandışı gelir veya kar, dönem karı veya zararı, dönem net karı veya zararı gibi veriler açıklandı. 

Mistral GYO'nun 2021 dönemine ait gelir tablosu şu şekilde:

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti? 

Mistral GYO ilk 9 ayda ne kadarlık gelir elde etti?

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2021 - 30.09.2021  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2021 Yılı 3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, sözkonusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.             

Dosya için tıklayın