Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! 

Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!  Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! 

Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Barış Erdoğdu tarafından kuruldu.Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Barış Erdoğdu tarafından kuruldu.

Mitte Otelcilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu: 
1. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 3. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 4. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 5. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 6. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 7. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 8. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 9. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 10. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 11. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 12.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 13. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 15. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 16. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 17. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. 19. Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yaptırmak. 20. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek. 21. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 22. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistlik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi, gibi gayrimenkuller almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkartmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 23. Konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat, alet ve edevatlar ile bunların her türlü yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 24. Şirket faaliyet konusu ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuarlara katılır. 25. Şirket yukarıdaki madde ve bentlerde yazılı maksat ve mevzu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, patenti ruhsat, imtiyaz ve diğer sanayi mülkiyet haklarını elde etmek, devir etmek, ferağ vermek, bunların üzerinde lisans anlaşması yapmak, teknik bilgi ve know-how anlaşmaları akdetmek. 26. Şirket faaliyet konuları ile ilgili resmi ve özel kuruluşlara hükmi ve gerçek kişilere karşı her kademede ihaleye girmek taahhütlerde bulunmak. 27. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireler nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Hacımimi Mah.Necatibey Cad. Sub Otel Apt.No:91 Beyoğlu