Mobilya ihracatında 8 yılda 3 kat artış yaşandı!

Mobilya ihracatında 8 yılda 3 kat artış yaşandı! Mobilya ihracatında 8 yılda 3 kat artış yaşandı!

Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisi ihracatı üç kat artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO), mobilyada sanayi sektör raporunu açıkladı..Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisi ihracatı üç kat artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mobilyada sanayi sektör raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisindeki üretim, ihracat, verimlilik ve katma değeri artış gösterdi. İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre mobilya sektörünün 2005 yılında 715 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında 2,2 milyar dolara çıktı, toplam ihracat iÇindeki payı yüzde 1,47’ye yükseldi. Aynı dönemde yaklaşık dört kat artan verimlilik yüzde 46,3, net döviz fazlası da 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün 2012 yılı itibariyle üretim değeri 16 milyar TL, katma değeri 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör, kentleşme, orta sınıfın büyümesine paralel gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısındaki artış yaşanması gibi nedenlerden dolayı iç pazarda da hızla büyüdü. Raporda, Türkiye mobilya imalatının küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanacak stratejiler arasında, yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinde toplulaşma gerektiği vurgulandı.

“MOBİLYA DİĞER SEKTÖRLERDEN DAHA HIZLI BÜYÜDÜ”

İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu, sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı ile açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, “İmalat sanayi açısından son derece önemli bir veri kaynağı olan bu rapor, sektörün geleceğine ilişkin yol haritası oluşturacak” dedi. Raporun sunumunu yapan İSO Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, mobilya sanayinin gelişmesinin diğer sektörlere oranla daha hızlı olduğunu söyledi. Gürlesel, Türk mobilya sektörünün gerek ülke gerekse dünya ticaretindeki payını artırdığını söyledi.

Raporun açıklanmasının ardından düzenlenen panelde, ağırlıklı küçük ölçekli firmalardan oluşan sektörü üretimde bir araya getirecek bir formül bulmak gerektiğine dikkat çekildi. Panelde konuşan İSO 39. Grup Meslek Komitesi Başkanı Aydın Aslandağ, iç pazarda sektöre zarar veren kayıt dışı firma sayısını azaltmak gerektiğini belirterek, “Sektörde tedarik sistemi yaygınlaşmalı. Orta ölçekli firmalar şirket evlilikleri yapıp daha güçlü firma olmalı” dedi.


MOBİLYAMIZ GİDİYOR AMA USTAMIZ GİREMİYOR

İSO 40. Grup Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yazıcı, mobilyanın turizm ve tekstilden sonra başarılı olacak yegâne sektör olduğunun altını çizerek “Sektör üretim ve katma değeri artırıyor ama yatırım oranı yeterli değil. Özellikle AB ile ilgili vize sorununu hızla çözmemiz gerekiyor. İngiltere’ye mobilyamızı gönderiyoruz ama montaj yapacak ustamız giremiyor. Oradaki ustalarla bu işi çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de mobilyada son 10 yılda Çin’den sonra en fazla büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “2023’te 25 milyar dolar üreteceğimizi bu potansiyele inanarak söyledik. Önümüzdeki Temmuz ayında dünya üretiminde belki de 11. sırada olacağız. Sektör büyümesine ivme kazandırmak küçük ölçekli firmaları bir araya getirmeli, uygulanan kurumlar vergisi inmeli ya da muafiyet olmalı” dedi.


İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre sektörün 2012 yılı itibariyle girişimci sayısı 39 bin, ücretli çalışan sayısı 159 bin 246 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte sektörde kapasite kullanım oranı, yıllar itibariyle sanayi ortalamasının altında kalarak 2013’te yüzde 71,4 oldu. Rapora göre 2005-2013 dönemi arasında en yüksek üretim artışını yüzde 243,5 ile mutfak mobilyaları, en yüksek ihracat artışını da 1,3 milyar dolar ile diğer mobilyalar ile bunların aksam ve parçaları grubu gerçekleştirdi. Mobilya ithalatı ise 2005 yılında 389 milyon dolar iken, 2013 yılında 969 milyon dolara yükseldi. Mobilya ithalatı içinde en büyük payı 451 milyon dolar ile oturmaya mahsus mobilyalar ile bunların aksam ve parçaları grubu aldı.


TEKNOLOJİK GELİŞİM GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Günlük yaşamın her alanında kullanılan, ağaç ve ağaç ürünleri, metaller ve plastiklerden üretilen mobilya sektörü, büro-mağaza, mutfak, yatak ve diğer olmak üzere dört alt sınıfta faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı küçük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörde Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilenlerin sayısı 2009’dan itibaren azalarak 2013’te 315 kişi oldu. Ar-Ge harcamaları ise artarak 15,7 milyon TL oldu. Mobilya imalatı sanayinde 2013 yılı itibariyle alınan patent sayısı 317, marka tescili sayısı 2 bin 663, endüstriyel tasarım tescil sayısı 1.719’a yükseldi. Ayrıca ağırlıklı küçük ölçekli firmalardan oluşan sektörde üretimin başta İstanbul ve Kayseri olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara,  Adana  ve Eskişehir gibi illerde toplandığı belirtildi.


EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI Irak OLDU

Mobilya sektörünün dünya ihracatındaki payı yüzde 1,3’e çıkarken, Türkiye de ülkeler sıralamasında 15.basamakta yer aldı. Sektörün en önemli ihracat pazarı yüzde 20’lik pay ile Irak oldu. Türkiye’nin önemli pazarları arasında AB’nin yanında Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya ve Türkmenistan da yer aldı. ABD ise ilk 15 pazar içinde yer aldı. Sektör ithalatının önemli bölümü ise AB ve Çin’den yapıldı. Dünya mobilya imalatı sanayinin üretim değeri 2013 yılında 446 milyar dolara, mobilya tüketimi ise 2013 yılında 440 milyar dolara kadar yükseldi. Dünya mobilya ihracatında Çin 2013 yılında 60 milyar dolar ile birinci, Almanya 12 milyar dolar ile ikinci ve İtalya 11 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Dünya mobilya ithalatında da 42,1 milyar dolar ile ilk sırada yer alan ABD’yi, Almanya ve Fransa izledi.

Raporda Türkiye mobilya imalat sanayinin küresel rekabet gücünün arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanması gereken stratejiler; yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, yan sanayinin geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde toplulaşma, iş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, tasarım ile ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve markalaşma, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat yapılması, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması, küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimin iyileştirilmesi, nitelikli işgücü açığının kapatılması, nitelikli işgücü istihdamının artırılması, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, test, ölçme, laboratuar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi şeklinde gerçekleşti.


Milliyet