Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Halkalı'da 10 bin TL sermaye bedeli ile İsa Ünal tarafından kuruldu.

Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Halkalı'da 10 bin TL sermaye bedeli ile İsa Ünal tarafından kuruldu.

Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatını ve ticaretini yapmak. 2. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 3. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 4. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. 5. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petrokimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 6. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 7. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 8. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 9. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 10. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 11. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak 12. Her türlü yaş ve kurutulmuş sebzelerin, meyvelerin, sebze ve meyvelerden oluşturulmuş konservelerin, hazır yemek konserveleri, vakum konserve salçaları ile her türlü meyve sularının ve bunlardan malum bilumum maddeler ve tatlıların, şekerli mamullerin, bal, reçel ve sakızların, süt ve sütten mamul gıda ürünleri her çeşit dondurmaların, ayran yoğurt benzeri mamullerin tabi ve yapay ürünlerin, türlü nebati ve hayvansal sıvı ve katı haldeki yağların, et ve et ürünlerinin, şekerden mamul gıda ürünlerinin, çay ada çayı salep kekik kimyon vs. gibi baharatların, turşuların konservelerin hububat ve bakliyatların, tahıl ve tarımsal ürünlerinin üretimini alımını ve satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak ve yaptırmak. Bu mamullerin paketleme ve ambalajlama işlerini yapmak veya yaptırmak. 13. Her türlü taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsullerinin ve konservelerinin üretimini alımını ve satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak ve yaptırmak. Bu mamullerin paketleme ve ambalajlama işlerini yapmak veya yaptırmak 14. Her türlü yemek ve tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak veya devir etmek. 15. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği araçlar tesis etmek, tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 16. Her türlü organik ve organik olmayan gıda ve tarım ürünlerinin, şifahi ve faydalı bitkilerin üretimi alımı satımı işlenmesi ambalajlanması paketlenmesini işlerini yapmak. Zirai ürün işleme tesisi kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, tesis bünyesinde veya dışında perakende satış yerleri açmak üretilen ürünlerin satışını yapmak. 17. Yürürlükteki ithalat ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla maden ve içme suları, meyve ve sebze suları dahil her türlü alkollü ve alkolsüz içecek, meşrubat ve konsantreler ile bu ürünlerle ilgili her nevi malın üretimini, ithalatı, ihracatı dahili ve toptan ticaretini yapmak, bu ürünlerin fason üretimi ile fason olarak kutulanması ve şişelenmesi işlerini yapmak yaptırmak. Bu ürünlerin teneke kutu ve şişe gibi kaplara doldurmak suretiyle satışı, depolanması ve dağıtımı için gereken tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, kiralamak veya kiraya vermek. 18. Resmi ve özel toplu tüketim iş yerleri, işyeri, okul, hastane, turizm tesisleri ve teşekküllerin tabldot yemek ihtiyacını karşılamak, yemeklerini hazırlamak üzere yemek fabrikaları kurmak, hazırlanan yemekleri taşıma, dağıtma ve servis hizmetlerini yapmak Tabldot ve alakart yemek yenebilecek lokanta ve mutfak tesisleri, büfeler kurmak ve işletmek. 19. Amaç ve konusu içinde yer alan her türlü ürün ve hizmetin İnternet aracılığı ile satışını, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Moher Metal Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Merkez Mah.Basın Ekspres Cad. Capital Tower Sit.No.9/84 Halkalı