Mortgage brokerları dernekleşti

Mortgage brokerları dernekleşti

Türkiye'deki Mortgage Brokerlarının mesleki anlamda gelişimi ve sosyal dayanışmasını sağlamak amacıyla 'Mortgage Brokerları Derneği' kuruldu.

Türkiye'de son yıllarda olumlu makro ekonomik gelişmeler ile birlikte emlak sektöründe yaşanan hareketliliğe paralel olarak gelişen Mortgage sisteminin içinde yer alan eğitimli kişi ve meslek gruplarını dernek çatısı altında toplamayı hedefleyen Mortgage Brokerları Derneği'nin başkanlığını Mutlu İnşaat CEO'su Hakan Buvan yürütüyor. İstanbul'da kurulan derneğin en önemli hedeflerinden biri de Mortgage Brokerlığı eğitimine destek vererek mali sektörde nitelikli "Mortgage Broker'ı" yetişmesini sağlamak.

Mortgage Brokerları Derneği Başkanı Hakan Buvan, derneğin, mortgage konusunda taraflara etkili danışmanlık yaparak mesleğin etik değerlerine sahip çıkacağını belirterek "Mortgage Broker mesleğinin toplum içinde saygın ve güvenilir bir yer alması için çalışmalarda bulunacağız. Bunun yanında dernek, kamu kurumları ve diğer ilgili özel kuruluşlarla olan ortak çalışmalarda etkin verimlilik hedefleyen çalışmalarda bulunacak ve üyelerimiz başta olmak üzere konu ile ilgili kişi ve kurumlara uluslararası kabul görmüş mesleki sertifika programlarıyla, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve paneller düzenleyerek eğitim çalışmalarında bulunacağız. Gayrimenkul ekspertizleri, mortgage konusunda uzmanlaşan hukukçuları ve bankacıları, emlak brokerlarını çatımız altında toplamayı hedefliyoruz." dedi.

Hakan Buvan, derneğin mesleki ilkelere ve değerlere sahip çıkma konusunda hassas bir tavır içinde olacağını kaydederek, toplumda saygın bir konumda yer almanın birinci derecede öncelikli hedefleri olacağını da söyledi.

www.mortgagebrokerlaridernegi.org