Mortgage sisteminde sigorta ne kadar önemli?

Mortgage sisteminde sigorta ne kadar önemli?

Sistemin temelinde kredi veren kuruluşların ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları ile fon sağlaması ve bu sağladıkları fonlar ile tüketicilere daha uygun şartlarda kredi olanakları sunmaları yer almaktadır.Bunun için en önemlisi söz konusu bu araçların ikincil piyasadaki değeri, verilen kredilerin zamanında ve kesintisiz olarak yapılmasına bağlıdır.

Ödemelerde bir sorunla karşılaşıldığında kredi veren finans kuruluşları bir an önce kendisine rehin olan gayrimenkulün paraya çevrilmesini sağlayacaktır. Bu süreç kredi veren finans kuruluşu için vakit ve para kaybı anlamına geldiği gibi, kredi kullanan tüketiciyi de maddi ve manevi zararr uğratacaktır.

Bu, sistemin her iki taraf içinde tıkanmasına neden olacaktır. Finans kuruluşları ihraç edecekleri menkul kıymetlerin değerinde düşüş yaşayacaklar, bu da daha uygun fon sağlamasını engelleyecektir. Bunun sıkıntısını da yine tüketici yüksek faizden borçlanarak çekecektir.

Hayat sigortaları ve emeklilik sistemleri mortgage sisteminde sadece vefat riskini teminat altına alan ürünler değillerdir. Bu ürünler faiz ödemeli kredilerde tüketicilerin küçük birikimler sayesinde toplu ödeme yapmaları ve bu sayede de bir an evvel konut sahibi olmalarını desteklemek amacıyla da kullanılmaktadır. Hayat sigortaları açısından ise durum incelendiğinde; bu ürün kredi veren kadar kredi alanı ve arkasında bıraktığı kişileri de korumaya yönelik bir üründür.

Önümüzdeki günlerde mortgage sistemini tamamlayacak olan ve bu krediyi kullananlara yönelik güvence ürünlerini görmeye başlayacağız. Şimdi bunlara kısaca göz atalım:

İpotek Alacaklısını Koruma Sigortası : Kredi verilerek ipotek altına alınan konut üzerine rehin tesisi ile rehinin paraya çevrilmesi işlemlerinde, rehin ve temlikinin geçersizliği veya ifa edilmezliği hallerinde doğacak zararı karşılar.

İpotekli Konut Kredisi Ödeme Sigortası : Mortgage kredisi kullanan kişinin işten çıkarılması, gelirinde azalma olması maluliyet gibi durumlarda kredi taksitlerini yapılan poliçe koşullarında ödemesini güvence altına alır.

Tapu Sicil Sigortası : Alınan konutun tapu kaydının temiz olduğunu sonradan ortaya çıkabilecek sorunlar nedeni ile mülkiyet hakkını koruyor. Tapu sicil sigortası evrak sahtekarlığı, usulsüzlük ve ehliyetszlik gibi nedenlerden ötürü gayrimenkulün alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve özel şartlarda belirtilen diğer hallerin teminat kapsamına alınmasını sağlar.

Şunu unutmayalım sigorta mortgage sisteminin en temel ayağıdır. Şayet bu alanda gereğini yapamazsak sistemin bir ayağı eksik kalacaktır. Bunun sıkıntısını hem kredi verenler hem de kredi kullananlar çekecektir.

İyi haftalar dilerim...

E-mail: barisyilmazkaya@emlakkulisi.com