Mortgage'tan sonra tüketici kredisini erken kapatana ceza!

Mortgage'tan sonra tüketici kredisini erken kapatana ceza!

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketici mevzuatında son rötuşları yaptı

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketici kredisinde mortgage kredisindeki gibi erken ödemeye ceza getirecek düzenlemeye gidiyor. Yeni düzende bankalar erken ödeme ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki sürenin 1 yılı aşmaması durumunda erken ödenen tutarın en çok yüzde 0.5'i, aşması durumunda ise en çok yüzde 1'i ceza uygulayabilecek. Mortagage kredisinde erken ödemede durumunda erken ödenen miktarın yüzde 2'si kadar ceza uygulanıyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Tasarısı Taslağı'na son şekli verildi. Tüketicilerin korunması için oluşturulan taslağın içinde banka tüketici kredisi, kredi kartı ödemesi, paket turlar ve sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin yanı sıra süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyonlarda ‘ahlak' kriteri getiren madde dikkat çekti.

Erken ödemeye tazminat
Taslakta, “Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği promosyon kampanyalarının, kanunlara, genel ahlaka ve yayıncılık amaçlarına uygun olması zorunludur” denildi.
Taslağın bu şekliyle yasalaşması durumunda, bankadan kredi kullanan müşteri, kredisinin erken ödenmesinin sözleşmesel faiz oranının sabit olduğu bir dönem içinde gerçekleşmesi koşuluyla kredi veren tazminat talep edebilecek. Ancak, bu tazminat, erken ödeme ve kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşmaması durumunda erken ödenen kredi tutarının yüzde 0,5'ini, bir yılı aşması halinde ise erken ödenen kredi tutarının yüzde 1'ini aşamayacak. Erken ödeme tazminatı, tüketicinin erken ödemesi ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki dönemde ödemesi öngörülen faizin tutarını aşamayacak.

14 günde cayabilecek
Taslakta, tüketici kredisi kullanan müşterinin vazgeçmesi durumunda tüketicinin sorumlulukları da düzenlendi. Taslakta, tüketicinin 14 gün içinde gerekçesiz ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilmesinin önü açıldı. Taslakta, “Cayma hakkını kullanan tüketici anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi gecikme olmadan ve en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra 30 gün içinde ödemekle yükümlü olacak. Faiz, sözleşmesel faiz oranına göre hesaplanacaktır. Hesaplanan sözleşmesel faiz ve bir kamu kurum ve kuruluşuna ödenmiş olan ve iade edilmesi mümkün olmayan masraflara ilişkin tazminat dışında herhangi bir cezai şartın tüketiciden talep edilmesi mümkün değildir” denildi.

Kart ücretine tavan yolda
Taslakla kredi kartı üyelik ücretine de sınır getiriliyor. Konuyla ilgili hüküm taslakta “Kredi kartı üyelik ücretinin azami tutarı Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bu kanunun yürürlük tarihinden önce akdedilen sözleşmeler kapsamındaki kredi kartları, geçerlilik tarihlerinin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerine tabidir” diye dile getiriliyor.

Ahlak kriteri
Gazete ve dergi gibi süreli yayın kuruluşlarının promosyonlarının genel ahlaka uygun olması şartı getiren Taslakta, “Haftalık ve aylık periyotlarla yayımlanan temalı dergiler, günlük süreli yayın ile ilişkilendirilmemek, ayrıca kanunlara, genel ahlaka ve kendi temalarına uygun mal veya hizmet vermek şartıyla bu sınırlamadan muaftır” denildi. (Radikal)

pus