MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Said Püşüroğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ulucanlar Sokak'ta kuruldu.

MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Said Püşüroğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ulucanlar Sokak'ta kuruldu. 


MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A.İNŞAAT 1.Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mimarlık ve mühendislik, inşaat konusu ile ilgili montaj, tesisat, çevre düzenleme, iç düzenleme dekorasyon işleri, etüt, proje, kontrolörlük, müşavirlik ve taahhüt hizmetlerini yapmak.Her türlü doğalgaz tesisatı, su, kanalizasyon işleri,montaj, tamir malzemeli ve malzemesiz işçiliği yapmak ve yaptırmak, ilgili ihalelere girmek veya ihaleye çıkarmak.Her nevi konut, toplu konut, işhanları, çarşı, bürolar, fabrika binaları, otel, motel, her türlü turistik tesisler, spor salonları, her türlü özel okulların, otoparklar ve her çeşit inşaat işlerini yurtiçinde ve yurtdışında yapmak, yaptırmak, ihalelere iştirak etmek, yapılan veya yapılacak olanlara ortak olmak konusu ile ilgili her türlü müteahhitlik ve taahhüt işlerini, plan, proje işlerini yapmak ve her türlü hafriyat, nakliye işleri yapmak ve yaptırmak, kum, çakıl ve kömür alım satımını yapmak, inşaat malzemeleri ile ilgili her türlü imalat yapmak, tesislerini kurmak, kurulmuş olan veya kurulacak olan tesisler için ortak olmak, özel ve tüzel kişilerin kuracakları ortaklıklara iştirak etmek, bu işler ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak. 2.Her nevi inşaat malzemeleri, kereste, demir, çelik, çakıl, kum, çimento, tuğla, seramik, banyo takımları, doğrama işleri, sıhhi tesisat elektrik tesisatı ve bu işler için gerekli malzemelerin toptan ve perakende alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, her türlü inşaat işleri için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve yurt dışı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, inşaat işleri için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve yurt dışından takas yolu ile temine gitmek ve bu işlerle ilgili makamlarla protokoller imzalamak, konusu ile ilgili kıyı ve sınır ticaretini yapmak 3 Her türlü inşaat ve tesis malzemelerinin ve makinelerinin, vinç, kreyn, harç karma makineleri, dozer, kepçe ve benzeri araçların alım satımı, ithali, yurtiçinde ve yurt dışında pazarlaması ve ticaretini yapmak B.Elektrik Taahhüt 1.Her çeşit elektrik malzemelerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak 2.konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve onarım işleri ile ilgili ihalelere iştirak etmek, taahhütlerde bulunmak. 3.Konusu ile ilgili her türlü mühendislik, müşavirlik ve projelendirmek hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 4. Her türlü elektrikli makine ve cihazları, jeneratör, alternatörler, transformatörler, voltaj regülatörleri, elektrik motorları, redresörler, kesintisiz güç kaynakları, aküler bobinler, elektrik kabloları, elektrikli aydınlatma cihazları ve bilumum elektrik malzemelerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 5.Her türlü elektrikli cihaz kumanda, alçak gerilim, enerji dağıtım panoları, trafolar, trafo köşkleri, alçak, orta ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin imalatı, alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak montaj ve devreye alınmasını yapmak ve yaptırmak. 6.Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat ve buna bağlı olarak montaj ve bunların gereği olan teçhizatın alımı, projeler, etüt, tahlil ve müşavirlik, kontrolörlük ve diğer mühendislik hizmetleri ile inşaat işlerine bağlı taahhüt konularında faaliyette bulunmak. 7. Her türlü konut, sosyal konut, işyeri, han, çarşı, fabrika binaları, hastane, otel, motel, spor tesisleri, prefabrik konut ve kamu iktisadi teşebbüslerinin, Devlet Su İşlerinin,  8. belediyelerin, kamu enerji işleri ile ilgili birimlerinin doğalgaz, içme suyu hatlarının elektrik ile ilgili işlerinin taahhütlerinde bulunmak, ihalelere girmek ve bu alanlarda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek. 9.Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve pazarlaması yapmak. 10.Enerji piyasası Düzenleme Kurulu mevzuatına uygun olarak kamu ve özel sektöre danışmanlık, mühendislik, inşaat montaj, anahtar teslim projeler ve hizmetleri yapmak. Şirket bu Amaçları gerçekleştirmek için A.Konusu ile ilgili olarak özel ve kamu kuruluşlarınca düzenlenen her türlü arttırma, eksilme ve ihalelere katılmak.Her türlü gayrimenkul alım ve satım ihalelerine katılmak, teklif vermek. B.İştigal konuları kapsamındaki faaliyetler için gerekli makineleri, cihazları, tesisleri almak satmak, iktisap, devir ve ferağ etmek, kiralamak veya kiraya vermek, sahip olduğu veya sahip olacağı gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı tesis etme ve sayılanlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi tasarruflarda bulunmak, gayrimenkuller ile ilgili olarak resmi daireler nezdinde tevhid, ifraz parselasyon mevzi imar planı vs her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. C Şirket alacakları için lüzum görülen hallerde borçluları menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin haciz ipotek tesis etmek veya ettirmek borçlu kişi kurum ve kuruluşlardan kefalet veya diğer teminatları almak alacağını tahsil ettikten sonra bu işlemlerin borçlu lehine fek etmek  D. Şirket borçları nakit ve mektup kredileri ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar lehine ipotek ve rehin tesis etmek, borç hitamında bu ipotek ve rehinleri şirket lehine fek etmek. E.Her türlü motorlu motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarının alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.


MSP İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ulucanlar Sokak 2-4/22