Muğla Datça'da 2 milyon 550 bin TL'ye 3 tarla! İcradan!

Muğla Datça'da 2 milyon 550 bin TL'ye 3 tarla! İcradan! Muğla Datça'da 2 milyon 550 bin TL'ye 3 tarla! İcradan!

Datça İcra Müdürlüğü, Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan toplam 3 tarlayı satışa çıkardı. Tarlaların toplam tahmini bedeli 2 milyon 551 bin 310 TL olarak belirlendi...

VERİLEN İLAN şžÖYLE;

T.C. DATçA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI
Dosya No: 2010/558 ESAS  Örnek No: 27

1 -Tapu Kaydı: Muğla ili, Datça İlçesi, Mesudiye Köyü, Kızılbük Mevkii, 101 ada, 25 parsel, 1,876,04 m2 TARLA borçlunun; tam hissesi.

Hali Hazır Durumu: Toprak yapısı kumlu TINLI, organik maddece orta derecede, etrafındaki arazileri ile bir bütünlük arz etmektedir. Arazi meyili %1'dir. Bitki örtüsü; 40 yaşlarında toplam 10adet palmiye ağacı, 30 yaşlarında 50 adet çam ağacından ] oluşmaktadır. Yola cephesi yoktur. Kızılbük koyunda denize sıfır konumdadır, ilgili parsellerden 101 ada, 25,26 parsellerin yolu i olmasa da 101 ada, 157 parselin kadastral yolu bulunmasından dolayı birbirine bitişik bu parseller bir bütün olarak I kullanılmakla, taşınmazlar komple koyu kapsamaktadır. Datça merkeze 20 km. mesafededir. (DETAYLAR DOSYASINDADIR)

İmar Durumu: Datça-Bozburun 1/25000 ölçekli çevre planında 2. derece doğal SİT sınırı içerisinde bulunmaktadır. : Taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama planı yapılmış ise de onaylanmadığından dolayı plansız alan i durumundadır. (DETAYLAR DOSYASINDADIR)

 Muhammen Bedeli: 230.624,80 TL
Satış Saati: 14:00 -14:05 arası

2-Tapu Kaydı: Muğla İli, Datça İlçesi, Mesudiye Köyü, Kızılbük Mevkii, 101 ada, 26 parsel, 6.997,00 m2 TARLA borçlunun tam hissesi

Hali Hazır Durumu: Toprak yapısı kumlu tınlı, organik maddece orta derecede, etrafındaki arazileri ile bir bütünlük arz i etmektedir. Arazi meyili %1'dir. Bitki örtüsü; 40 yaşlarında toplam 11 adet palmiye ağacı, 40 yaşlarında 5 adet zeytin ağacı 30 yaşlarında 10 adet okaliptüs ağacı, 30 yaşlarında 29 adet çam ağacından oluşmaktadır. Yola cephesi yoktur. 1 adet : sulama amaçlı kuyu bulunmaktadır. Kızılbük koyunda denize sıfır konumdadır, ilgili parsellerden 101 ada, 25,26 parsellerin I yolu olmasa da 101 ada, 157 parselin kadastral yolu bulunmasından dolayı birbirine bitişik bu parseller bir bütün olarak | kullanılmakla, taşınmazlar komple koyu kapsamaktadır. Datça merkeze 20 km. mesafededir. (DETAYLAR DOSYASINDADIR) I İmar Durumu: Datça-Bozburun 1/25000 ölçekli çevre planında 2. derece doğal SİT sınırı içerisinde bulunmaktadır. ! Taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama planı yapılmış ise de onaylanmadığından dolayı plansız alan I durumundadır. (DETAYLAR DOSYASINDADIR)

Muhammen Bedeli: 857.140,00 TL
Satış Saati: 14:30 -14:35 arası

3-Tapu Kaydı: Muğla ili, Datça ilçesi, Mesudiye Köyü, Kızılbük Mevkii, 101 ada, 157 parsel, 8.562,04 m2 TARLA borçlunun\ tam hissesi  

Hali Hazır Durumu: Toprak yapısı kumlu tınlı, organik maddece orta derecede, etrafındaki arazileri ile bir bütünlük arz ; etmektedir. Arazi meyili %1 dir. Bitki örtüsü ise; 30 yaşlarında toplam 15 adet palmiye ağacı, 40 yaşlarında toplam 10 adet : zeytin ağacı, 30 yaşlarında toplam 2 adet harnup ağacı, 30 yaşlarında 22 adet okaliptüs ağacı, 5-7 yaşlarında 70 adet palmiye i fidanından oluşmaktadır. Kızılbük koyunda denize sıfır konumdadır. İlgili parsellerden 101 ada, 25,26 parsellerin yolu olmasa i da 101 ada, 157 parselin kadastral yolu bulunmasından dolayı birbirine bitişik bu parseller bir bütün olarak kullanılmakla, ; taşınmazlar komple koyu kapsamaktadır. Datça Merkeze 20 km. mesafededir. (DETAYLAR DOSYASINDADIR) | İmar Durumu: Datça-Bozburun 1/25000 ölçekli çevre planında 2. derece doğal SİT sınırı içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama planı yapılmış ise de onaylanmadığından dolayı plansız alan • durumundadır. (DETAYLAR DOSYASINDADIR)

Muhammen Bedeli: 1.463.546,80 TL
Satış Saati: 15:00 -15:05 arası

Satış şžartları:

1-Satış 08.08.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Hükümet Konağı Kat: 4 Datça İlçe Seçim Müdürlüğü önü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa i alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok | artıranın taahhüdü saklı kalmak şartIyle 18.08.2011 günü Hükümet Konağı Kat: 4 Datça İlçe Seçim Müdürlüğü önü adresinde \ yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış \ giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını \ bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve \ paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. )

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli ; bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil i verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. ;

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan   iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit : olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul I olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa | öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir i örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin I yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23.06.2011
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKm.126)  (

Basın: 42817

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com