Muğla Menteşe'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Muğla Menteşe'de 15 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. Muğla Satış Memurluğu, Muğla ili, Menteşe ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 711 ada 51 parselde yer alan gayrimenkulü 15 milyon TL'ye satıyor.T.C. Muğla Satış Memurluğu tarafından, Muğla ili, Menteşe ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 711 ada 51 parselde yer alan gayrimenkul 15 milyon TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 7 Ekim tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. MUĞLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2021/6 SATIŞ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 
Adresi: Muğla il, Menteşe İlçe, 711 Ada, 51 Parsel, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, YEMEKLİ SARNIÇ MEVKİİ Mevkii, 
Yüzölçümü : 18.145 m2 
Arsa Payı Imar Durumu : 1/1000 ölçekli Karabağlar koruma amaçlı kısmi revizyon imar planında, kısmen park alanında, kısmen de Ticaret-Turizm alanı (TICT) olarak belirlenen alanda kalır. Yapılanma koşulu emsal 0,10, 2 kat, hmax 7,50 şeklindedir. Parselde 18. Md imar uygulaması tamamlanmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez. 

Kıymeti: 15.000.000,00 TL 
KDV Oranı : %18 
Kaydındaki Şerhler: 1- bu parsel aleyhine Muğla Kireç sanayi A.Ş Lehine 04/03/1976 TARİH VE 382 Yevmiye ile irtifak hakkı var. 2-15/05/2020 tarih ve 4963 ve 06/10/2020 tarih ve 12901 yevmiye ile imar düzenlemesine alındığına dair şerh var. 3-ayrıca hissedar kayıtlarında MUĞLA Büyükşehir Belediyesinin 24/10/1972 tarih ve 1970 yevmiye, 25/08/1980 tarih ve 1346 yevmiye, 16/06/1993 tarih ve 1491 yevmiye ile istimlak şerhleri mevcut. 
1. Satış Günü : 07/10/2021 günü 10:30 - 10:40 arası 
2. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:30 - 10:40 arası 
Satış Yeri : MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇE BELEDİYESİ İSKENDER ALPER KONAKALTI KÜLTÜR MERKEZİ - 

Muğla Menteşe de 15 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile 7.521.160,00 TL muhammen bedel ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana aynı muhammen bedel ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallik Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüchan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.