Muğla Milas'ta 14,2 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Muğla Milas'ta 14,2 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Milas Belediye Başkanlığı satılık 5 arsayı 14 milyon 232 bin 304,8 TL'den satışa sunuyor. İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 13:30’da yapılacak.


Muğla Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan 5 arsa satışa çıkıyor. Taşınmazların satış bedeli 14 milyon 232 bin 304,8 TL olup ihalesi 8 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.
Milas Belediye Başkanlığından:

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.Muğla Milasİhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 08.06.2017 Perşembe günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 08.06.2017 tarih ve 13:30’ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b- Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)

c- İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

d- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi

e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

f- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.