Mühendislerin iş deneyimi 12 yıldan 5 yıla düşürüldü!

Mühendislerin iş deneyimi 12 yıldan 5 yıla düşürüldü!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlandıYönetmeliğin, "Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri" başlıklı 14. maddesinin, denetçi belgesi verilecek mimar ve mühendislerin şartlarını içeren 3. fıkrasının bazı bentlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, denetçi mimar ve mühendisler ile laboratuvar denetçisi mühendisler için fiilen 12 yıl olarak yer alan meslek süresi 5 yıl olarak değiştirildi.

Ayrıca bu fıkraya, "Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için 5 yıllık fiili meslek süresinin en az 3 yılında proje hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler" bendi eklendi.

Yönetmeliğe, "Kanunun uygulandığı il sayısının artırılması" başlıklı geçici madde eklendi. Buna göre de, yapı denetimi uygulanacak illerin sayısının, Yapı Denetimi Kanunu çerçevesinde artırılması halinde, kapsama yeni giren iller için kanunun ilgili maddesinde yer alan hesap yöntemi yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile TÜİK´in nüfus istatistikleri kullanılarak, il bazında faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı belirlenecek. Kapsama yeni alınan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanlığa izin belgesi başvurusunda bulunacak kuruluşların son başvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı, Bakanlık uygun görüşünün ardından, Yapı Denetim Komisyonu tarafından ilgililere duyurulacak.

Herhangi bir ilde başvuru sayısının Bakanlık tarafından duyurusu yapılan sayıdan fazla olması halinde ise o ilde izin belgesi verilecek kuruluşlar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.
AA