Muhtar olma şartları 2021!

Muhtar olma şartları 2021!

Nasıl muhtar olunur? Muhtar adayı olmak için nereye başvuru yapılır? Muhtar olma şartları 2021 neler? İşte tüm merak edilenler...Muhtar olma şartları 2021!
Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılması kararı alındı. 

Muhtarlık seçimleri için başvuru yapılmaması gerekiyor. Seçim günü sandık yanına muhtar pusulaları bırakılması şartı bulunuyor. Seçtiğimiz muhtar adayının pusulası onaylanıp sandığa atılması gerekiyor.  En çok oyu alan kişi muhtar olarak seçiliyor.

Muhtar olma şartları 2021!

Muhtar olma şartları 2021

- Türk olmak,

- Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

- 25 yaşını bitirmiş olmak,

Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

- Türkçe okur yazar olmak.

Muhtar olma şartları 2021!

Muhtar adaylarını ilgilendiren kanun

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2972

Kabul Tarihi : 18/1/1984

Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 4

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç ve kapsam:

 Madde 1 – Bu Kanun mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla:

 a) İl genel meclisi üyelerinin,

 b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin,

 c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin,

 Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar.

 Seçim sistemi ve usulü:

 Madde 2 – Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır.

Seçim çevresi:

 Madde 3 – İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir.

 Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir.

 Büyük şehirlerdeki seçim çevresi:

Madde 4 – (Değişik: 12/11/2012-6360/29 md.)

Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur.

 Seçilecek üye sayısı:

 Madde 5 – Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.

Muhtar adayı olma şartları nelerdir?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com