Muhtarlar vatandaşa ÇED'i hoparlörden anlatacak!

Muhtarlar vatandaşa ÇED'i hoparlörden anlatacak!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre ÇED’den etkilenecek belediye ve muhtarlıklar ‘sesli anons’ ile hoporlörden Havva Teyze’ye Yeşil Yol’u, Ayşe Nine’ye altın madenini anlatacak.


Dün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte değişikliğiyle planlanan projenin ÇED süreci hakkında, projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yerlerde ilgili belediyeler ve muhtarlıklar sesli anons yapacak. Ayrıca valilik, kaymakamlık ve muhtarlık binasında veya köy odasında bulunan askı ilan yerlerine ‘yazılı duyuru’ asılacak.


İNŞAAT 1 YIL SONUNDA DURACAK

Yönetmeliğin 19.maddesinde yapılan değişiklikle, ÇED sürecine uymayan proje sahiplerine taahhütlerini yerine getirmesi için verilen süreye de sınırlama geldi. Önceki yönetmelikte bu süre ‘ucu açık’ bırakılmışken, yapılan değişiklikle taahhütlerin yerine getirilmesi için Bakanlık veya valilikçe bir kereye mahsus olarak en fazla verilecek süre 1 yıl ile sınırlandırıldı. Bu süre sonunda taahhütler yerine getirilmez ise yatırımlar durdurulacak. Yönetmeliğin, ‘bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar’ tanımında da değişiklik yapıldı. Bu kuruluşlara ÇED olumlu kararı alan projelerin inşaat döneminin yanı sıra başlangıç dönemini de içerecek şekilde belli periyotlarla bakanlığı bilgilendirme zorunluluğu getirildi. 


YENİ KURALLAR ‘TEBLİĞ’ İLE BELİRLENECEK

Yönetmeliğin 18. maddesi üçüncü fıkrası ile 24.maddesinin birinci fıkrası kaldırıldı. Ancak bunun yerine bakanlık, “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin usul ve esaslar için tebliğ çıkaracak. 


ÇED NEDİR?

Yönetmelikte, Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) tanımı şöyle yapılıyor: 


“Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içeriyor.”


Hürriyet