27 / 06 / 2022

Muş'ta 7.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Muş'ta 7.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Muş İli, Merkez İlçesi, Yeşilce Köyü, Sapne Arkı mevkiinde yer alan bina ve tarlası 7 milyon 700 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 10 Ağustos 2018 olarak belirlendi.Muş İli, Merkez İlçesi, Yeşilce Köyü, Sapne Arkı mevkiinde yer alan bina ve tarlası icradan satışa sunuluyor. Satışa konu gayrimenkul için  7 milyon 700 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : Muş İli, Merkez İlçesi, Yeşilce Köyü, Sapne Arkı mevkii,157 ada,1 parsel sayılı tapu kaydında tarla vasfında olan taşınmazdır. Fiili haciz tarihinde taşınmaz üzerinde bodrum kat,zemin kat,ara kat üzeri 11 katlı 44 daire ve 4 dükkandan oluşan yüzdee 90 seviyesinde tamamlanmış bir adet bina bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.700.000,00 TL
1. Satış Günü : 10/08/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/09/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MUŞ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ-MERKEZ/MUŞ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1920 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/06/2018