Müteahhidin prim borcu alacağından düşülecek

Müteahhidin prim borcu alacağından düşülecek

Prim alacaklarını tahsilde büyük zorluk yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) rahatlatacak önemli bir adım atılıyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

SGK'nın prim alacakları, devlete iş yapan patronların hak edişlerinden otomatik olarak kesilecek. Maliye ile SGK'nın işbirliği ile uygulamaya konulacak sisteme göre devletten alacağı olan kişi ya da kuruluşlara yapılacak ödeme sırasında SSK ve Bağ-Kur prim borcu olup olmadığı da kontrol edilecek. Eğer alacaklı kişinin prim borcu varsa, borcu alacağından düşülecek. Yapılan prim tahsilatı da anında SGK'nın hesaplarına yansıtılacak.

Primlerin zamanında tahsil edilememesi, sosyal güvenlik açıklarının da önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Halen çok sayıda işverenin kuruma borcu bulunuyor. Özellikle Bağ-Kur'da prim alacaklarının tahsili büyük sorun. Ortalama her üç esnaftan birinin SGK'ya prim borcu var. Esnafların üçte biri ise hiç prim yatırmamış durumda. Kurum zaman zaman prim afları çıkararak alacaklarını tahsil yoluna gidiyor. Ancak aftan kısa bir süre sonra prim alacakları yeniden birikmeye başlıyor. Bu nedenle yeni çözüm arayışlarına girişen SGK, prim alacaklarını tahsil edebilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Her yıl iki kez prim yüzsüzleri kamuoyuna duyuruluyor. Bu yolla prim alacaklarının tahsili hedefleniyor.

İsa YAZAR/Zaman


 

pus