Müteahhitler, oda kurmak istiyor!

Müteahhitler, oda kurmak istiyor! Müteahhitler, oda kurmak istiyor!

Büyümede Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe oda krizi yaşanıyor 

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, 300 milyar liralık yatırım gücü olan inşaat sektörünün meslek odasının olmadığına dikkat çekti. 'Büfecisinden, yorgancısından, döşemecisine kadar en küçük iş kolunun kendi meslek odası olduğunu' vurgulayan Tellioğlu, müteahhitlerin odasının olmayışının sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Tellioğlu, "Durumun aslında müteahhitler odasına ihtiyaç olmayışından ziyade TOBB ve ticaret odalarının yetki ve mali güç kayıplarından dolayı hükümetler üzerine kurdukları baskıdan müteahhit odalarının kurulamadığı anlaşılacaktır." ifadesini kullandı. 1970 yılında Meclis Başkanlığı'na teklif edilen ancak kadük olan inşaat müteahhitleri odaları birliği kanun tasarısı olduğuna işaret eden Tellioğlu, 42 yıllık dönemde değişik hükümetler tarafından üç kez müteahhitler odası kanun teklifi verilmesine rağmen bunun lobiler tarafından engellendiğini iddia etti. Devlet Planlama Teşkilatı'nca hazırlanan 2001-2006 yılları arasını kapsayan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Kurumsal ve Hukuki Düzenlemeler kısmında "İnşaat Mühendislik ve Müteahhitlik Sektörlerine ait bir bilgi bankası ve İnşaat Müteahhitleri Odası kurulacaktır." ibaresinin yer aldığını ifade eden Tellioğlu, "Yine VIII. BYKP İnşaat Müteahhitlik Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri özel ihtisas komisyonu raporunda kendi kendini denetleyecek müteahhitlik mesleğini disipline edecek, başıbozukluğa son verecek, sivil meslek organı olarak müteahhit odaları veya birliğinin acilen kurulması ve odaların kendi ihtisas alanında ihtisas komiteleri oluşturarak sorunları gündeme getirmeleri sağlanmalıdır, denilmektedir. Fakat geçen bu süreç içerisinde bu meyanda hiçbir düzenleme yapılamamıştır." dedi. Zaman