26 / 06 / 2022

Müteahhitlere müjde! Resmen 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı!

Müteahhitlere müjde! Resmen 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı!

Yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği aranmama süresi 31 Aralık 2021 iken, 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. 

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde uygulanan değişiklikle yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhit yeterliliği aranmama süresi 31 Aralık 2021 iken, 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Müteahhitlere müjde! Resmen 31 Aralık 2022 ye kadar uzatıldı!

Uygulamaya 1 sene erteleme getiren madde şu şekilde:

2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

Geçici 1. madde 3. fırka a bendi: 

Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar müteahhit yeterliği aranmaz.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Müteahhitler fiyat farkı düzenlemesinde beklentileri açıkladı!

Müteahhitlere kur farkı ödemesi Meclis gündeminde!