Müteahhitlerin beklediği kararname

Müteahhitlerin beklediği kararname Müteahhitlerin beklediği kararname

Demir fiyatları nedeniyle zor duruma düşen müteahhitlerin beklediği kararname hazır.Kararnameye göre, ilave fiyat farkı sadece demir ve demir ürünlerine verilecek. Ödemelerden Kamu İhale Yasası kapsamında iş alan müteahhitler yararlanacak. Müteahhitler, programına uygun yaptıkları kalemlerde, kurumun onayladığı kadar malzeme için fark alabilecek. Konuya ilişkin usuller Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından belirlendi.

İş yapma aralığı

Hükümet, 31 Mayıs 2008'den önce Kamu İhale Kanunu kapsamında iş üstlenen müteahhit firmalara 1 Ocak 2008'den sonra kullandığı ve kullanacağı demir-demir ürünleri için fiyat farkı ödemesinde bulunacak.
İmalatta yer alan demir ile demir ürünleri dışındaki malzemelere yönelik fiyat farkı hesaplanmayacak.

Sözleşmesinde fark ödemesi yapılması öngörülmeyen yapım işleri de kapsama alınacak.

Ancak sektörün talebine karşın, kamu ile, İhale Yasası kapsamı dışında iş yapan müteahhitlere fiyat farkı verilmeyecek. Bu nedenle pek çok müteahhit demir fiyatlarındaki artışın yol açtığı zararını karşılayamayacak.

Ödeme miktarı, kararnamede yer alan ve ana metal, demir çelik endeksleri, üretici fiyatları ile döviz kuru değişimlerini içeren formüle göre belirlenecek. Yapılan hesap sonucunda pozitif değer bulunursa yükleniciye ödeme yapılacak, negatif çıkması durumunda firmanın hakedişinden kesintiye gidilmeyecek.

Müteahhit, ilgili kurumun yeterli ödeneği temin edememesi gibi mücbir sebepler sonucu işini tamamlayamazsa, 1 Ocak 2008 `den sonra yaptığı imalattan dolayı fiyat farkını alacak.

Fazla malzemeye fark verilmeyecek

Kararnameye göre, kamuya sunmuş olduğu projenin üzerinde malzeme kullanan müteahhide, fazla malzeme için ödemede bulunulmayacak. Yani fiyat farkı uygulanacak olan malzemenin miktarı, ilgili kamu kurumu tarafından onaylanan, işin imalatında kullanılacak malzemeye ait tutarı içerecek.

Ayrıca müteahhitlere cezalı çalıştıkları dönem için fiyat farkı ödemesinde en düşük formül dikkate alınacak. Müteahhitlerin avans aldıkları işlere ilişkin fiyat farkını alması için, avans tutarı kadar işi tamamlaması gerekecek.

Milliyet