Mütekabiliyet Yasası için 39 ülke vatandaşı beklemede!

Mütekabiliyet Yasası için 39 ülke vatandaşı beklemede!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarın, "Mütekabiliyeti kaldıracağız, yabancılar kolaylıkla mülk alabilecekler" şeklinde açıklaması, konut sektöründe beklentileri artırdı

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

               Yabancıların Türkiyeden gayrimenkul alabilmesinin önünü açacak yasa taslağının hazırlıklarına başlanması, gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı. Mevcut durumda 54 ülke vatandaşı, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türkiyede taşınmaz edinebilirken, bu hakka sahip olmayan 39 ülkenin vatandaşı yeni düzenlemeyi bekliyor.

         Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarın, "Mütekabiliyeti
 kaldıracağız, yabancılar kolaylıkla mülk alabilecekler" şeklinde açıklaması,
 konut sektöründe beklentileri artırdı.
         Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı
 Işık Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancılara mülk satışında engel
 olan mütekabiliyet ilkesinin yer aldığı Tapu Kanununun, sektör için çok önemli
 problem oluşturduğunu söyledi. Türkiyede 2005-2008 yılları arasında gayrimenkul
 sektörüne yapılan doğrudan yabancı sermaye girişinin, yaklaşık 3 milyar dolar
 olduğunu anlatan Gökkaya, gayrimenkul alımı konusunda yabancılara herhangi bir
 sınırlama getirmeyen İspanyaya ise bu dönemde 10 milyar doları aşan yabancı
 sermaye girişi olduğunu kaydetti.

         Türkiyede, gayrimenkul alımı ile doğrudan yapılan yatırımların 2009
 yılında 1,8 milyar dolar, 2010 yılında ise 2,5 milyar dolar olduğunu ifade eden
 Gökkaya, karşılıklılık koşulunun kaldırılması halinde Türkiyeye yıllık 5 milyar
 doların üzerinde yabancı sermaye girişi olacağını belirtti.
         Türkiye için çok önemli bir potansiyel olan körfez ülkeleri ve Türk
 Cumhuriyetlerinin, mütekabiliyet ilkesinden dolayı Türkiyeden konut alma
 imkanlarının bulunmadığını anlatan Gökkaya, şöyle konuştu:
         "Türk cumhuriyetleri, bize coğrafi olarak çok yakın ülkeler. Bu
 ülkelerde Türkiyede gayrimenkul edinmek isteyen çok insan var. Bunlar maalesef
 Türkiyede yatırım yapmak isteseler bile mevcut mevzuattan dolayı yapamıyorlar.
 Sayın Bayraktarın bu engelleri kaldıracağına yönelik açıklaması, sektörü ciddi
 anlamda heyecanlandırdı ve beklenti içine soktu. Çünkü yaşanan Arap baharı ve
 Avrupanın ciddi anlamda ekonomik krizde olması, Türkiyeyi önemli bir yatırım
 merkezi haline getirmeye başladı.

         Rusyadaki DOKI araştırma ajansı tarafından yapılan çalışma sonuçlarına
 göre Rusya vatandaşlarının 2009 yılı itibarıyla en çok gayrimenkul alımı
 yaptıkları üçüncü ülke Türkiye. Araştırmada bunun ülkemizdeki gayrimenkul alım
 işlemlerinin kolaylığından ve cazip tekliflerden kaynaklandığı da belirtildi.
 PriceWaterhouseCoopers tarafından 2011 yılında yapılan bir diğer araştırmaya göre
 ise İstanbul yeni gayrimenkul alımlarının yapılacağı şehirler sıralamasında ilk
 sırada yer aldı. Bu veriler de ülkemizin yabancılar tarafından ne ölçüde rağbet
 gördüğünün de güzel bir göstergesidir."

         EN ÇOK KÖRFEZ ÜLKELERİ İLGİ GÖSTERİR
         Yabancıların konut edinmesi önündeki engellerin kaldırılmasıyla başta
 körfez ülkeleri olmak üzere, Suudi Arabistan, Suriye, Dubai, Azerbaycan, Katar ve
 İrandan bir çok kişinin Türkiyede gayrimenkul edineceğini ifade eden Gökkaya,
 çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıkların da Türkiyeyi yatırım açısından
 cazip hale getirdiğini söyledi.

         Gökkaya, yabancılara mülk satışının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla
 hazırlanan kanun tasarısının yasalaşmasıyla birlikte Türkiyede de kıyı
 şeridindeki yerler ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Antalya, Bodrum, Kuşadası ve
 İzmirin en çok tercih edilecek kentler olacağını kaydetti.
         Kanunun çıkmasıyla birlikte konut fiyatlarında ciddi artışlar
 beklemediklerini anlatan Gökkaya, "Çünkü artış olabilecek nitelikte bir talebin
 oluşması da çok zor. Ama metropollerde, İstanbulda belirli bölgelerde fiyat
 artışı yaşanabilir" diye konuştu.

         KONUTDER BAŞKANI
         Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu
 Başkanı Ömer Faruk Çelik de yabancıya gayrimenkul satışının önündeki engellerin
 kaldırılmasının Türkiyeye çok büyük faydalarının olacağını söyledi.
         Mütekabiliyet ilkesinin, 1934 yılında yürürlüğe giren Tapu Kanununun 35.
 maddesinde yer aldığını belirten Çelik, o günlerin Türkiyesi ile 21inci yüzyıl
 Türkiyesi arasında çok büyük farklar bulunduğunu söyledi.
         Bugün artık demokrasisi gelişmiş, özgüveni yüksek, ekonomik olarak da
 rüştünü ispat etmiş bir Türkiyenin bulunduğunu anlatan Çelik, "O halde 2010
 yılında, 1934 yılındaki duygular ile hareket edemeyiz. Yabancıya gayrimenkul
 satışının önündeki engellerin kaldırılması ile Türkiye kazanacak. Tarih buna emek
 veren isimleri altın harflerle yazacak ve sektör minnetle anacaktır" dedi.

         MÜTEKABİLİYET İLKESİ NEDİR
         Tapu Kanununun 35. maddesinde, "Yabancı uyruklu gerçek kişiler,
 karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiyede işyeri veya
 mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde
 bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak
 tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin
 ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte
 sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez" hükmü yer
 alıyor.
         Karşılıklılık ilkesi; bir ülkenin kendi vatandaşlarına diğer ülkede
 belirli konularda hak tanınması halinde, buna karşılık olmak üzere, anılan diğer
 ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması olarak tanımlanıyor. Bu ilke
 hukuken veya fiilen uygulanabiliyor. Karşılıklılık iki ülke arasındaki ikili
 anlaşma ile hukuken sağlanabileceği gibi, bir hukuki metin olmamakla birlikte
 fiili uygulama ile de tesis edilebiliyor.
         Yabancı gerçek kişilerin Türkiyede taşınmaz edinmelerinin birinci koşulu
 karşılıklılık olmakla birlikte, karşılıklılık ilkesine gerçek kişiler açısından
 getirilen bazı istisnalar bulunuyor. Buna göre, hiçbir devlet uyruğu taşımayan ve
 "vatansızlar" olarak adlandırılan kişiler, muhatap bir devlet bulunmaması
 nedeniyle karşılıklılık şartından muaf tutuluyor. Türkiye tarafından 26 Ağustos
 1961 tarihli Kanunla onaylanan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme"
 hükmüne göre de mülteciler, sığındıkları ülkede 3 yıl ikamet ettikten sonra
 karşılıklılık şartından muaf oluyorlar. Türkiyede bulunan mülteciler de aynı
 hükme tabi tutuluyor.
         Mütekabiliyet ilkesi, Tapu Kanununun ilk yürürlüğe girdiği tarihten
 itibaren değişmedi. Ancak Türkiye ile arasında karşılıklılık olan ülkelerin
 listesi zaman zaman değişti. Ülkeler, Türkiye ile yaptıkları anlaşmalar ile
 karşılıklı taşınmaz edinimine izin verdikleri taktirde bu listeler de
 yenileniyor.

         GYODERden alınan bilgiye göre, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde
 Türkiyede taşınmaz edinebilen ve edinemeyen yabancıların ülkeleri şöyle:

         TAŞINMAZ EDİNEBİLENLER         TAŞINMAZ EDİNEMEYENLER
         ----------------------         -----------------------
         ALMANYA                      AFGANİSTAN
         ABD                          AZERBAYCAN
         ARJANTİN                     BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
         ARNAVUTLUK                   BENGALDEŞ
         BELÇİKA                      BELARUS
         BELİZE                       ÇEK CUMHURİYETİ
         BENİN                        DOMİNİKA
         BREZİLYA                     ETİYOPYA
         BURKİNA FASO                 ERİTRE
         BURUNDİ                      GANA
         ÇAD                          HAİTİ
         DOMİNİK CUMHURİYETİ          IRAK
         ESTONYA                      İRAN
         FAS                          KAMBOÇYA
         FİLDİŞİ SAHİLİ               KATAR
         FİNLANDİYA                   KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
         FRANSA                       KUZEY KORE
         GABON                        KUVEYT
         GAMBİYA                      KÜBA
         GİNE                         LAOS
         GİNE-BİSSAU                  LİBYA
         GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ     MALDİVLER
         GÜNEY KORE                   MOĞOLİSTAN
         GÜRCİSTAN                    MYANMAR
         HIRVATİSTAN                  NEPAL
         HOLLANDA                     NİJERYA
         İNGİLTERE                    UMMAN
         İRLANDA                      ROMANYA
         İSPANYA                      SİERRA LEONE
         İSVEÇ                        SLOVENYA
         İTALYA                       SOMALİ
         JAMAİKA                      ST.LUCİA
         KANADA                       SUUDİ ARABİSTAN
         KENYA                        TACİKİSTAN
         KKTC                         TUVALU
         KOLOMBİYA                    TÜRKMENİSTAN
         LÜBNAN                       TONGA
         LÜKSEMBURG                   VİETNAM
         MALİ                         YEMEN
         MOLDOVA                           MONAKO
         NABİBYA
         NİJER
         NORVEÇ
         PORTEKİZ
         PERU
         SENEGAL
         SIRBİSTAN
         SLOVAKYA
         SURİNAM
         UKRAYNA
         URUGUAY
         YEŞİLBURUN ADALARI
AA

pus