14 / 08 / 2022

Muttay İnşaat Gıda Tarım Sanayi Limited Şirketi kuruldu!


Muttay İnşaat Gıda Tarım Sanayi Limited Şirketi  Kadıköy’de  400 bin TL sermaye bedeli  ile Abdulmuttalip Ayan tarafından kuruldu.Muttay İnşaat Gıda Tarım Sanayi Limited Şirketi  Kadıköy’de  400 bin TL sermaye bedeli  ile Abdulmuttalip Ayan tarafından kuruldu.
Muttay İnşaat Gıda Tarım Sanayi Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a-Her türlü Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. b-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. c-Her türlü inşaat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak, Her türlü taşınır ve taşınmaz gayrimenkul alım satım işi yapmak. d-Her türlü gayrimenkul almak, satmak. e-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, iş yeri ve diğer emlak alımı, satımını yapmak. f-Her türlü inşaat ve elektrik malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak. g-Her türlü belediye, kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmak yol, kaldırım, alt yapı, üst yapı inşaatlarının yapımı ve onarımını yapmak. g-Her türlü yol yapı malzemecinin imalatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. OTOMOTİV a-Her türlü motorlu taşıtın alımı, satımı ve ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. b-Her türlü motorlu araçları kiralamak ve kiraya vermek. c-Oto tamir bakım onarım servisleri açmak, yedek parça ithalat ve ihracatını yapmak. LOJİSTİK a-Her türlü taşıma (kargo, nakliye, lojistik) işleri yapmak dağıtım merkezleri kurmak ve işletmek, şubeler kurmak. TAAHHÜT a-Tüm resmi ve Kamu, belediyeler, özel idareler vakıflar dernekler kooperatiflerde ve tüm özel ve tüzel yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda açılacak her türlü taahhüt işlerine girmek teklif ve taahhütte bulunmak. DANIŞMANLIK a-Sirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması, yaptırılması faaliyetlerinde bulunabilir. Teknik danışmanlık hizmetleri vermek. ENERJİ a-Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. b-Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçlarının proje, montaj, bakım onarımlarını yapmak ve bu konuda taahhüt işlerine girmek. c-Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerinin okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili işlemler yapmak, taahhütlerde bulunmak. Jeotermal enerji, manyetik enerji ve yenilenebilir diğer enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek TELEKOMİNİKASYON a-Farklı noktalar arasında her türlü sistemlerle, her çeşit iletişim kaynağının alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon altyapısını kurmak ve işletmek, b-her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek, her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere girebilmek, Abone ve kullanıcıların çeşitli şebekeler üzerinden Telekomünikasyon Kurumu tarafından verilecek A tipi B tipi ve C tipi Sabit Telefon Hatları yetki belgesi almak ve bu yetki belgesi kapsamında iller arası ve uluslararası telefon hizmetleri sunmak ve işletmek. c-Her turlu fiberoptik agları kurmak gelistirme ve her turlu teknik altyapı destegini saglamak ve bu konularda danısmanlık hizmeti vermek. GIDA a-Her türlü yaş ve kuru gıda maddelerinin, hayvani ve nebati gıda maddelerinin, meyve suyuna tabi sıra ve benzeri meşrubatlar, sair gıda maddeleri ve benzerlerinden üretilen maddelerinin alımı satımı toptan ve perakende ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak. b-Lokantalar, kafeler, restoranlar, piknik, süpermarket, hipermarketler açmak işletmek kiralamak. c-Her nevi gıda tüketim mallarının sigara tütün alkollü ve alkolsüz içeceklerin alınıp satılması. d-Gıda maddeleri ile ilgili sanayi makinaları, yardımcı tezgahlar yedek parçaların ithalat dahili ticaret ve ihracatının yapılması. e-Her türlü gıda maddelerini muhafaza etmek için soğuk hava depoları kurmak, kiralamak, satın almak. f-Her türlü yemek üretimi yapmak, dağıtmak ve toptan ve perakende ticaretini yapmak. TARIM -Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. -Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. -Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. -Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak. -Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. -Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. -Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. -Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. -Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.