08 / 12 / 2023

Naci Ağbal'dan vergi uyarısı!

Naci Ağbal'dan vergi uyarısı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini belirterek, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın." dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden  yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim'de sona  ereceğini belirterek, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için  başvurularını son güne bırakmasın." dedi. 


Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı alacakların yeniden  yapılandırılmasına imkan getiren kanunla esnaftan sanayicilere, işletmecilerden  öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirdiklerini söyledi.


Söz konusu düzenleme ile vatandaşlara, kamuya olan borçlarını daha az  tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkanı tanıdıklarını aktaran Ağbal,  "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne  bırakmasın." dedi. Yeniden yapılandırmada başvuru süresinin 31 Ekim'de sona  ereceğine dikkati çeken Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak borcu olan herkesin,  kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.


Bunun için birçok alanda tanıtım faaliyeti yürüteceklerini anlatan  Ağbal, şunları kaydetti:


"Burada bazı kalemlerde yıllardır birikmiş sorunlar var. Biz bunların  hepsinin çözülmesini istiyoruz. İmkanı olanlar, borçlarını peşin ödemeleri  halinde çok ciddi indirimlerden yararlanabilecek. Borcunu taksitle ödemek isteyen  vatandaşlarımızın ise haklarını kaybetmemeleri için özellikle ilk iki taksitini  mutlaka aksatmadan ödemesi gerekiyor."


YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR? 


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu kanun  çerçevesinde, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezaları, askerlik, seçim,  nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri,  sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel  sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz,  zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden  yapılandırılacak.


Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaş  borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira  seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda 4,2 milyon seviyesinde mükellefin 6,5 milyar  lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1,1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu,  581 bin kişinin 2,1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu  bulunuyor.


Ayrıca, 8,9 milyon kişi ve işverenin de SGK'ya 68 milyar lira  seviyesinde kesinleşmiş prim borcu bulunuyor.


YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM İMKANI


Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016'dan önceki dönemlere  ait vergi ve cezaları için başvurabilecek. Bu tarih itibarıyla gecikmiş vergi  borçlarında Yİ-ÜFE oranında yapılandırmaya gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE  oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim de yapılacak. Vergi  ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80'e  varan indirimden yararlanabilecek.


Ayrıca belediyelerin idari para cezaları hariç, su, atık su ve katı  atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar  beyana dayanan  vergiler de yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. Düzenleme ile spor  kulüplerine de borçlarını 36 taksitte yapılandırma imkanı sağlanıyor.


50 LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR


Yapılandırma ile vadesi 31 Aralık 2011'den önce olan ve 50 lirayı  aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Devlette bu kapsama giren 29 milyon  dosya bulunurken, düzenleme ile 1,2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçilmiş  oluyor.


Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere vergi incelemesinden  muafiyet olanağı getirilirken, yapılandırılan borçların kredi kartı ile  ödenebilmesine imkan tanınıyor.


BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR VE NASIL YAPILACAK?


Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, başvurularını Gelir  İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden ya da bağlı oldukları vergi dairelerine yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcu  olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor.  Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.


Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde  ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30  Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara  herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak.


Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, 6, 9,  12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler  halinde ödenecek.


Yapılandırmanın devam edebilmesi için ilk iki taksitin zamanında  ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali, kanunun ihlal nedeni  sayılmayacak, bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde  ödenebilecek.


Milliyet/ UzmanparaHaber Yeni Asır Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı ;Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini belirterek, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın" dedi.


Kamu borçları için


Bakan Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan getiren kanunla, esnaftan sanayicilere, işletmecilerden öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirdiklerini söyledi. Ağbal, söz konusu düzenleme ile vatandaşlara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkanı tanıdıklarını dile getirdi. Yeniden yapılandırmada başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğine dikkati çeken Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak borcu olan herkesin, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasını istediklerini söyledi.
Yeni AsırHaber Yeni Şafak Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezalarının yapılandırılması ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan sona kalmayın uyarısı geldi. Kanun kapsamında askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti, genel sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.


Ağbal, başvuru süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini belirterek, “Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın” şeklinde konuştu.


6.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaş borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda 4,2 milyon seviyesinde mükellefin 6,5 milyar lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1,1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu, 581 bin kişinin 2,1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu bulunuyor.


% 80'e varan indirim imkanı

Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016'dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları için başvurabilecek. Bu tarih itibarıyla gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında yapılandırmaya gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim de yapılacak. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80'e varan indirimden yararlanabilecek. 50 lira altındaki borçlar da silinecek.
Yeni ŞafakHaber Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkânından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini belirterek, “Mükellefler, bu fırsatı kaçırmamak için başvuruları son güne bırakmasın” dedi. Düzenleme ile yurttaşlara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkânı tanıdıklarını aktaran Ağbal, “İmkânı olanlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çok ciddi indirimlerden yararlanabilecek. Borcunu taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımızın haklarını kaybetmemeleri için özellikle ilk iki taksitini mutlaka aksatmadan ödemesi gerekiyor” diye konuştu.


KİMLER YARARLANACAK


Söz konusu kanun çerçevesinde, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6.3 milyon yurttaş borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira seviyesinde bulunuyor. 


Bu kapsamda 4.2 milyon mükellefin 6.5 milyar lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1.1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu, 581 bin kişinin 2.1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu bulunuyor.  Ayrıca, 8.9 milyon kişi ve işverenin de SGK’ye 68 milyar lira seviyesinde kesinleşmiş prim borcu söz konusu.


50 LİRANIN ALTI SİLİNİYOR


Yapılandırma ile vadesi 31 Aralık 2011’den önce olan ve 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Devlette bu kapsama giren 29 milyon dosya bulunurken, düzenleme ile 1.2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçiliyor.


YÜZDE 80'E VARAN İNDİRİM

Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran’dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları için başvurabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Vergi ihtilaflarının sulhla sonlandırılması durumunda mükellefler yüzde 80’e varan indirimden yararlanabilecek. Belediyelerin idari para cezaları hariç, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, ödenmesi gereken paylar beyana dayanan vergiler de yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım’a kadar yapılacak. Yapılandırmanın sürmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor.


BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR VE NASIL YAPILACAK?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresine (www.gib.gov.tr) ya da bağlı oldukları vergi dairelerine yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenebilmesine imkân tanınıyor.Cumhuriyet

Geri Dön