30 / 06 / 2022

Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli imar notu askıda!

Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli imar notu askıda!

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi askıya çıkarıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17 Mart 2022 tarihli ve 3187136 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam (Merkezefendi) Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı, Tescil Dışı Alanda İdari Hizmet Alanı ve Yol Düzenlemesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazın kısmen kabul, kısmen reddedilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kesinleştirilmiş olduğu ve UİP-34151279 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 17 Mart 2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli imar notu askıda!

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28 Mart 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın

İzmirlilerden imar planı tepkisi! Belediye önünde eylem yaptılar!

İstanbul'un hangi ilçesinde konut fiyatları katlandı? Yatırımcılar akın ediyor!

Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak!