15 / 08 / 2022

Ncm Geri Dönüşüm Metal İnşaat İnşaat Malzemesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ncm Geri Dönüşüm Metal İnşaat İnşaat Malzemesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'nde Mustafa Han tarafından kuruldu.Ncm Geri Dönüşüm Metal İnşaat İnşaat Malzemesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'nde Mustafa Han tarafından kuruldu.

Ncm Geri Dönüşüm Metal İnşaat İnşaat Malzemesi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü ve demir dışı metalleri granürleri,boruları,yayları alıp satmak. 2- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum , berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 3- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 4- Konusu ile ilgili olarak sac boru,profil,dolu demir çelik ve benzeri malzemelerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak. 5- Hurda metal, kağıt, cam, plastik vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, 6-Şirket amacını gerçekleştirmek için kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların açmış olduğu ve açacak olduğu inşaat ve hurda ihalelerine iştirak etmek ,taahhüdü altında kalan işleri tamamlamak veya sorumluluğu altında taşeronlara vererek taahhüdü yerine getirmek. 7-Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir. Devir edebilir. Kiraya verebilir. Kiralayabilir 8- Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, işletmelerin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, 9- Her türlü hafriyat, ve inşaat taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak 10- Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 11-Şirket amacını gerçekleştirmek için şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir. Kiraya verebilir. Rehin ve ipotek edebilir 12- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurt içinde ve yurt dışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. 13- Şirket inşaat malzemesi alabilir, satabilir. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek 14- -Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 15- Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak. b) Hurda kağıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kağıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek. c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, atık kağıt, ambalaj vesair maddeler kağıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek,toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arzolunan hernevi tesisi kurmak ve işletmek İmal ettiği ürünlerin ticaretini, ihracatını yapmak, satmak. İştigal mevzuuna giren veya bu işlerle ilgili bulunan mamul, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makina, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal, ithal, ihraç ve her türlü dahili ticaretini yapmak. İştigal mevzuuna giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt, işlerini yapmak.