Neme İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Neme İnşaat Limited Şirketi kuruldu! Neme İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Neme İnşaat Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Metin Işık ve Necmettin Özçelik tarafından kuruldu.


Neme İnşaat Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Metin Işık ve Necmettin Özçelik tarafından kuruldu.

Neme İnşaat Limited Şirketi konusu:

1. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıkların ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkürleri kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetlerini vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks asma tavan kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum ( hâlihazır ), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı, gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. 13. Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 18. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 19. Oto galeri açmak, işletmek veya işlettirmek. 20. Her türlü motorlu veya motorsuz araçların kiralamasını yapmak. 21. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak. 22. Otomotiv sektörü ile ilgili her tülü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 23. Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatını ve alım satımı. 24. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 25. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 26. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak, 27. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc, işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 28. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. 29. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. 30. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinası, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi ) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 31. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Hüseyinağa Mah. İstiklal Cad. A Sit. A Apt No:56-58/5 Beyoğlu