09 / 08 / 2022

Niğde'de 4.2 milyon TL'ye satılık sosyal tesis!

Niğde'de 4.2 milyon TL'ye satılık sosyal tesis!

Niğde Belediye Başkanlığı, Niğde Sarıköprü'de yer alan sosyal tesisi 4 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. 

Niğde Belediye Başkanlığı, Niğde Sarıköprü'de yer alan sosyal tesisi satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

SOSYAL TESİS SATILACAKTIR
Niğde Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait; ilimiz Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesi 2668 Ada
2 Parsel üzerinde bulunan 1782,56 m2 SOSYAL TESİS'in; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Açık Artırma" usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - SOSYAL TESİS
- 1 nolu bağımsız bölüm; bodrum kat 552,60 m2

- 2 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 53,47 m2

- 3 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 106,95 m2

- 4 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 124,78 m2

- 5 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 89,13 m2

- 6 nolu bağımsız bölüm; zemin kat dükkan 124,78 m2

- 7 nolu bağımsız bölüm; 1. kat lokanta 392,16 m2  ve

- 8 nolu bağımsız bölüm; 2. kat 8 odalı otel 338,69 m2  olmak üzere toplam 1782,56 m2 dir.
3 - Sosyal Tesis muhammen bedeli 4.250.000,00-TL olup, %3 geçici teminatı 127.500,00-TL dir.
4 - SosyalTesis satış İhalesi 05/12/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00 da Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sokak No: 1 deki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
5 - İhaleye katılmak isteyenler; 05/12/2019 tarihi saat 12:30 'a kadar Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne; %3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR **********************69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödediğine dair banka dekontu veya banka teminat mektubu, Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi, dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, istekli adına katılıyor ise vekaletname, tüzel kişiler yetki belgesi ve imza sirküsü ile birlikte müracaat edebilirler. Aksi halde iştirakçi ihaleye katılamaz.
6 - Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.
7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tam yetkilidir.
8 - Şartnamede yer almayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine tabiidir.
9 - İhale ile ilgili şartname, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 5.000,00-TL. karşılığında Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisinden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. İlan olunur.