13 / 08 / 2022

Niksar Belediyesi'nden 9 milyon TL'ye satılık 3 işyeri!

Niksar Belediyesi'nden 9 milyon TL'ye satılık 3 işyeri!

Niksar Belediyesi, Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi'nde yer alan 3 işyerini ihale usulü ile satışa sunuyor..Niksar Belediye Başkanlığı, Kılıçarslan Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi'nde yer alan 3 işyerini satışa sunuyor. İhaleler, farklı tarihlerde düzenlenecek. İlk olarak 11 Temmuz'da kafetarya ve çok amaçlı salon için ihale yapılacak. 8 Ağustos'ta ise eğlence katı ihaleye çıkacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        : 30.05.2017 / 17-126

2 - Taşınmaza dair bilgiler:

a) İli                                                    : Tokat

b) İlçesi                                               : Niksar

c) Ada No                                           : 171

d) Parsel                                              : 57

e) Satışa Konu Belediye Hisse oranı   : Tamamı

f) Adres                                              : Kılıçarslan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi)


Niksar Belediyesi nden 9 milyon TL ye satılık 3 işyeri!


3 - İhale tarih                                       : 11.07.2017

4 - İhalenin Yapılacağı Yer                 : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

5 - Telefon - Faks                               : 0 356 527 8151- 146 / 0356 527 6370

6 - İhale Usulü                                    : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık teklif usulü

7 - İhale Şartnamesi                            : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                        : 30.05.2017 / 17-127

2 - Taşınmaza dair bilgiler:

a) İli    : Tokat

b) İlçesi     : Niksar

c) Ada No     : 171

d) Parsel      : 57

e) Satışa Konu Belediye Hisse oranı   : Tamamı

f) Adres     : Kılıçarslan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi)


Niksar Belediyesi nden 9 milyon TL ye satılık 3 işyeri!


3 - İhale tarih    : 08.08.2017

4 - İhalenin Yapılacağı Yer       : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

5 - Telefon - Faks  : 0 356 527 8151- 146 / 0356 527 6370

6 - İhale Usulü     : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık teklif usulü

7 - İhale Şartnamesi    : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler:

a) Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgah Belgesi

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

4 - Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.